e magazine
Bệnh viện phổi Hải Phòng

10:49 | 04/01/2023

(SKV) - Được thành lập từ năm 1955, bệnh viện phổi Hải Phòng tiền thân là bệnh viện Cầu Niệm, là bệnh viên tiên phong về chuyên khoa hô hấp tại Hải Phòng.
Bệnh viện phổi Hải Phòng

Phiên bản di động