Cà Mau: Đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19

SKV – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

                         Tính đến ngày 17/8/2022, toàn tỉnh đã tiêm được 3.315.020 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Theo tổng hợp tình hình cập nhật thông tin tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế, đến ngày 05/8/2022 tỉnh Cà Mau có tổng số 2.408.595 mũi tiêm đã cập nhật lên hệ thống; 3.268.528 mũi tiêm đã báo cáo về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; số mũi tiêm xác định sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện còn trên hệ thống là 300.298.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống. Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng cập nhật 100% dữ liệu đầy đủ chính xác, hoàn thành trong ngày và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19, đảm bảo đúng quy định.

CKV(t/h)