Cà Mau: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

SKV – Năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Cà Mau đã thực hiện được nhiều mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đạt và vượt 12/22 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Đặc biệt công tác phòng, chống dịch và kịp thời kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

                                          Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022.

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tại Hội nghị, chiều ngày 12/1.

Thông qua báo cáo Hội nghị, năm 2021 sản xuất nông nghiệp vẫn ổn định và phát triển tổng sản lượng thủy sản, tôm, lua đều tăng trung bình 3%; kinh ngạch xuất khẩu đạt trên 1,1 triệu USD. Thu ngân sách đạt 5.851 tỷ đồng, vượt 6,8% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội xấp xỉ đạt 100% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu hút 37 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 12,8 nghìn tỷ đồng (trong đó có 1 dự án FDI với vốn đăng ký gần 100 tỷ đồng. trong năm có 3 dự án điện gió hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại với công suất 100 MW)…Tỉnh Cà Mau đã kịp thời thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội theo nghị quyết 68/NQ-CP trên 278 tỷ đồng, hỗ trợ theo Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP khoảng 115 tỷ đồng. Hỗ trợ trên 6.000 tấn gạo cho gần 410.000 người…

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi từ các đơn vị huyện, thị xung quanh kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2022.

                 Ông Nguyễn Tiến Hải Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Đồng chí Nguyễn Tiến Hải biểu dương các cấp, các ngành đã tập trung, dồn tổng lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. “Một năm nhiều biến động, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan, giữ vững đời sống và sự ổn định, tiếp tục phát triển của người dân”, Bí thư Tỉnh uỷ nhìn nhận.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh uỷ, vẫn còn có một bộ phận chủ quan, lơ là, thiếu sâu sát trong công việc, làm mất thời cơ phát triển, không tạo được sự đột phá, góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Vấn đề này cần nghiêm túc nhìn nhận, tăng cường tính nhạy bén trong nhìn nhận sự việc; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.Đồng thời, có trách nhiệm với công việc, tháo gỡ các khó khăn để nâng cao đời sống Nhân dân…

6 nội dung trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện 

Nội dung trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2022 sẽ là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin.

    Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại Hội nghị.

Căn cứ chủ đề quyết tâm hành động nêu trên, UBND tỉnh xác định 6 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của năm 2022: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội;

Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược với trọng tâm là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án có tính liên kết, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế (huy động mọi nguồn lực nhà nước và tư nhân). Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; thực hiện các giải pháp khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý trên các lĩnh vực nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính để chủ động nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành;

Tiếp tục thực hiện tốt những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, khẩn trương xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, hành động quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, bền vững các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm không chủ quan, lơ là trước những diễn biến mới của dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới.

“Căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; chủ động, linh hoạt ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống, sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của cấp thẩm quyền”, ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu, các cấp, các ngành cần bám sát thực tiễn, tập trung hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá trên các lĩnh vực, bằng những giải pháp cụ thể, trọng tâm, hiệu quả nhất để đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

 Văn Mười