Dứt khoát không để tiếp diễn, kéo dài thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

SKV – Dứt khoát không để tiếp diễn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; Khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine COVID-19; Cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nghiêm túc rà soát, khẩn trương có biện pháp khắc phục

Tại Thông báo 288/TB-VPCP ngày 19-9-2022 về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ở phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo với các địa phương (diễn ra ngày 13-9) do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, đã yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp.

Đáng chú ý, tại Thông báo kết luận này, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Trong đó, về tiêm vắc xin phòng Covid-19, khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin theo mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia đã đề ra, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp nghiêm túc rà soát, xem xét trách nhiệm các cấp, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc tiêm vắc xin để khẩn trương có biện pháp khắc phục.

Các bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là cho phòng, chống dịch Covid-19; dứt khoát không để tiếp diễn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế do vướng mắc về thủ tục, quy định và do thiếu trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Tinh thần chung là không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch. Bên cạnh đó, Tiểu ban An ninh trật tự xã hội tiếp tục phối hợp vận động hỗ trợ, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm

Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh; thường xuyên rà soát, cập nhật, báo cáo về kịch bản phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Tinh thần chung là không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch; cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước Nhân dân.

Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, manh mún.

Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Tiểu ban Truyền thông dưới sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch, hiệu quả, lợi ích của tiêm vaccine, nhất là người có nguy cơ cao, bệnh lý nền, trẻ em để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và cộng đồng; phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền thông điệp “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

PV