Giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 mới có thể chứng nhận 7 mũi tiêm

(SKV) – Ngày 7-1, Bộ Y tế ban hành quyết định số 43/QĐ-BYT hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COVID-19 và mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19, theo đó một người có thể có 7 mũi tiêm .

Như vậy, so với mẫu cũ ghi hai mũi cơ bản, mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi). Tổng cộng, tùy loại vaccine được tiêm (loại liệu trình 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi và cần tiêm bổ sung), một người có thể cần 7 mũi tiêm. Tuy nhiên, hiện nay liều nhắc lại được Bộ Y tế cho phép tiêm một mũi, chưa có hướng dẫn tiêm nhắc mũi 2, 3. Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vaccine COVID-19 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vaccine được tiêm… Bên cạnh đó là có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng. Việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc, phản ứng với thuốc tiêm.

Bộ Y tế lưu ý nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Ngô Văn Phước