Hội Nam Y – Ngôi nhà chung của những người tâm huyết với thuốc Nam

Sự ra đời của Hội Nam y Việt Nam là bước ngoặt lớn đối với những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng thuốc Nam.

 Thầy thuốc Ưu tú, Lương y, Dược sĩ chuyên khoa 2, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ (2017 - 2022) (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng ban chấp hành chi hội văn phòng Hội Nam Y

Thầy thuốc Ưu tú, Lương y, Dược sĩ chuyên khoa 2, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ (2017 – 2022) (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng ban chấp hành chi hội văn phòng Hội Nam Y

 

Sáng ngày 20/5/2018, Hội Nam Y đã chính thức thành lập Chi hội Văn phòng Hội Nam y Việt Nam với 61 thành viên nhằm mục tiêu gắn kết các hội viên, các chi hội sau hơn 1 năm Hội Nam Y thành lập theo Quyết định số 852/QQD-BNV ngày 17/3/2017 của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, chi hội Văn phòng Hội Nam y Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như điều lệ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị và chương trình hoạt động của Hội Nam y Việt Nam nhằm kế thừa, bảo tồn, phát huy Nam y phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có thể nói, sự ra đời của Hội Nam y Việt Nam là bước ngoặt lớn đối với những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng thuốc Nam.

Bởi theo Thầy thuốc Ưu tú, Lương y, Dược sĩ chuyên khoa 2, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ (2017 – 2022), hiện việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng dựa vào 3 lực lượng: y học hiện đại (Tổng hội Y học VN), đông y (chữa bệnh Đông phương – hội Đông y), thầy thuốc Nam (thầy thuốc của y học cổ truyền Việt Nam). Trong 3 lực lượng này, 2 lực lượng đã có những hội nghề nghiệp riêng biệt để bảo vệ quyền lợi cho người hành nghề, chỉ duy có thầy thuốc chữa bệnh bằng thuốc Nam chưa có tổ chức nào bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người này.

“Điểm khác của Nam y với Đông y là những người làm thuốc Nam phần lớn không qua trường lớp nào mà chỉ qua truyền miệng để chữa bệnh; những người làm thuốc Nam không hành nghề chuyên nghiệp, thường kiêm nhiệm làm các nghề khác, khi người bệnh biết họ mới đi chữa… hay còn gọi y học dân gian. Còn Đông y là y học hàn lâm”, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đức Đoàn giải thích.

Như vậy, Hội Nam y Việt Nam ra đời sẽ là nơi tập hợp những người đã đang hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng thuốc Nam, sản xuất thuốc Nam, tập hợp những kinh nghiệm dùng thuốc của các thầy thuốc Nam, thầy thuốc dân tộc, sàng lọc phổ cập ứng dụng trong chữa bệnh và sản xuất thuốc, nghiên cứu đánh giá, xác minh hiệu quả, xây dựng thương hiệu mang tính đặc thù độc đáo của thuốc Nam.

Hội Nam y Việt Nam cũng là nơi để trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thầy thuốc Nam để tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là nhân dân nghèo ở các vùng miền đồng bào dân tộc ít người miền núi, hải đảo xa xôi, hẻo lánh…

Trần Phương