HỘI NAM Y VIỆT NAM: HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CUỐI NHIỆM KỲ 2017-2022

SKV – Sáng ngày 31/5/2022 tại Hà Nội, Hội Nam y Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y cuối nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự hội nghị có chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam và các phó chủ tịch. Ông Nguyễn Đức Đoàn chủ tịch Hội đã điều hành hội nghị.

Hội nghị bàn nhiều việc về xây dựng phát triển Hội, trong đó trọng tâm xoay quanh việc tổ chức đại hội lần thứ 2 Hội Nam y Việt Nam. Theo báo cáo đến nay việc xây dựng Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trình đại hội tới đã xong, đang lấy ý kiến của ban chấp hành và các hội viên để khi trình ra đại hội cho hoàn chỉnh. Việc kiểm điểm của ban chấp hành khóa 1 đang được tiến hành.  Các việc lấy ý kiến về chỉnh sửa điều lệ, ý kiến đóng góp cho bộ máy nhân sự khóa 2 cũng đang được tiến hành gấp rút. Ngoài ra hội nghị còn cho ý kiến về xây dựng phát triển các chi hội trong giai đoạn mới, hướng đi của Hội Nam Y tại nhiệm kỳ 2 để phát triển trong điều kiện xã hội hóa.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Tại Hội nghị này Hội Nam Y Việt Nam có mấy kiến nghị với các cơ quan hữu quan như sau: Đề nghị Quốc Hội – Chính phủ nghiên cứu cho ban hành bộ luật riêng về Y Dược Cổ Truyền (YDCT), bởi YDCT có những đặc thù riêng, không thể áp dụng luật của y học hiện đại vào quản lý  YDCT. Đề nghị cho Hội Nam Y được tổ chức theo 4 cấp như Hội Đông Y Việt Nam, Hội Châm Cứu Việt Nam… Nhà nước cần có cơ chế chính sách đặc thù cho YDCT. Cần công bố hết hiệu lực đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước nếu có đủ điều kiện, có nguyện vọng đều được phép đầu tư phát triển vào lĩnh vực YHCT dưới các hình thức cá nhân, tập thể hoặc liên doanh phù hợp với mọi tổ chức xã hội nghề nghiệp trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kiến nghị Bộ Y Tế cần có quy chế chặt chẽ, để mọi cán bộ ngành YHCT và YHHĐ áp dụng những kết quả nghiên cứu của YHCT vào chăm sóc sức khỏe nhân dân và điều trị cho người bệnh. Kiến nghị nhà nước cho tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng nguồn tài nguyên gồm: Nguồn lực, nhân lực, vật lực hiện nay của YHCT(bao gồm y học dân gian và y học hàn lâm), để có phương hướng khai thác, sử dụng cho hợp lý và hiệu quả nhất./.

 NGÔ VĂN PHƯỚC