HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2022 – 2027: THỐNG NHẤT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

SKV – Ngày 7/10/2022 Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 20022 – 2027, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm các đại biểu đã được bầu tại Đại hội Hội Nam y Việt Nam ngày 15/9/2022, với trách nhiệm của những người tâm huyết với y dược cổ truyền Việt Nam, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và thống nhất các nội dung quan trọng tạo tiền đề để Hội phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

TTND.GS.TS Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 điều hành Hội nghị.

Điều hành Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất gồm GS.TS Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm, Cử nhân Nguyễn Mạnh Thản.

Những vấn đề được đưa ra tại Hội nghị lần thứ nhất gồm: Thông qua Điều lệ sửa đổi theo biểu quyết tại Đại hội Hội Nam y Việt Nam diễn ra ngày 15/9/2022, bầu Ban Thường vụ, các chức danh Phó chủ tịch, Tổng thư ký, thống nhất vấn đề về lệ phí của Hội,… Tại Hội nghị, vấn đề đặc biệt quan trọng đưa ra là sửa đổi Điều lệ của Hội theo tình hình mới, trong đó vấn đề lớn nhất là đổi tên Hội thành Hội Y dược cổ truyền Việt Nam. Việc đổi tên Hội từ Hội Nam y Việt Nam thành Hội Y dược cổ truyền Việt Nam đã được Đại hội thông qua với các lý do, thứ nhất là phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội, thứ 2 là phù hợp với nội dung hoạt động đã, đang và sẽ diễn ra của Hội, thứ 3 là phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, thứ 4 là để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam,… tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027, ghi nhận nhiều đóng góp ý kiến giúp Ban soạn thảo kiện toàn Điều lệ mới của Hội để trình lên Bộ Nội vụ phê duyệt.

Các đại biểu trong Ban Chấp hành tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm 49 đại biểu tham dự đã thống nhất lựa chọn được 24 đại biểu vào Ban Thường vụ gồm các đồng chí:

 1. BS Đinh Đức Anh – Chủ tịch Chi hội Nam y Đà Nẵng
 2. TS Phạm Quốc Bình – Phó GĐ Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, Phó chủ tịch Chi hội Nam y Thăng Long
 3. GS.TS Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027
 4. BSCK2 Phạm Hưng Củng
 5. TS.BS Hồ Bá Do
 6. CN Nguyễn Thị Mộng Duyên – Phó Ban đại diện Hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
 7. LY Đỗ Sơn Hà
 8. Nhà nghiên cứu YDCT Nguyễn Thái Hà – Chủ tịch Chi hội Nam y Sao Phương Đông.
 9. BS Phan Thị Phương Hằng – Chủ tịch Chi hội Nam y Thái Nguyên.
 10. Lương y Nguyễn Vũ Hùng – Chủ tịch Chi hội Nam y Tuệ Tĩnh Hồng.
 11. TS Đoàn Quang Huy – Chủ tịch Chi hội Nam y Tuệ Tĩnh Thiên Niên Cổ Tự.
 12. TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y dược cổ truyền.
 13. Nguyễn Quang Hưng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc.
 14. Đại tá, Lương y Phạm Quang Lực – Chủ tịch Viện Nghiên cứu y học cổ truyền Việt Nam.
 15. LY Nguyễn Thành Nghiệp – Trưởng Ban đại diện Hội Nam y các tỉnh phía Nam, Chủ tịch Chi hội Nam y TP.HCM.
 16. DS Nguyễn Văn Nhượng.
 17. BS Hoàng Sầm – Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam.
 18. TS.BSCK2 Nguyễn Hồng Siêm.
 19. LY Nguyễn Thanh Sơn – Phó Ban Đại diện Hội các tỉnh phía Nam.
 20. CN Nguyễn Mạnh Thản – Chi hội Nam y Hùng Vương.
 21. Đại tá, PGS.TS Phạm Đình Xinh – Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khỏe Việt.
 22. ThS.BS Hà Thị Yến – Phó Ban Kiểm tra.
 23. BS Nguyễn Hoàng Sơn.
 24. Lê Lương Đống.

Sau khi bầu thường vụ, các thành viên trong Ban thường vụ đã khẩn trương họp tại chỗ để lựa chọn ra 9 đại biểu đề cử vào các vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và 1 đại biểu vào vị trí Tổng thư ký của Hội.

TTUT.LYDSCK2 Nguyễn Đức Đoàn – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 chia sẻ ý kiến tại Hội nghị.

Tiếp tục chương trình của Hội nghị Ban chấp hành, các thành viên trong Ban chấp hành đã bỏ phiếu dựa trên danh sách giới thiệu của Ban thường vụ về các chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và Tổng thư ký gồm các đồng chí:

 1. BS Nguyễn Hoàng Sơn – Phó chủ tịch Phụ trách thiện nguyện
 2. PGS Lê Lương Đống – Phó chủ tịch Phụ trách đào tạo, bồi dưỡng Y học cổ truyền.
 3. TS Nguyễn Quốc Huy – Phó chủ tịch Phụ trách đào tạo, bồi dưỡng Dược học cổ truyền.
 4. TS Đoàn Quang Huy – Phó chủ tịch Phụ trách đối ngoại, quan hệ quốc tế.
 5. Nhà nghiên cứu YDCT Nguyễn Thái Hà – Phó chủ tịch Phụ trách công tác pháp chế, truyền thông, thi đua, khen thưởng.
 6. BS Hoàng Sầm – Phó chủ tịch Phụ trách chuyên môn nghiên cứu bài thuốc, vị thuốc, phát triển sản phẩm.
 7. CN Nguyễn Mạnh Thản – Phó chủ tịch Phụ trách kinh tế, văn phòng, tài chính.
 8. TS Hồ Bá Do – Phó chủ tịch Phụ trách Nghiên cứu khoa học.
 9. TS.BSCK2 Nguyễn Hồng Siêm – Phó chủ tịch Phụ trách hoạt động và phát triển các chi hội.

Ông Đỗ Sơn Hà (Tổng thư ký nhiệm kỳ 2017 – 2022) tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Tổng thư ký của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Đỗ Sơn Hà tiếp tục được bầu vào vị trí Tổng thư ký.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp với nhiều đổi mới hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững theo xu thế toàn cầu. Hội Y dược cổ truyền Việt Nam sẽ là nơi gắn kết những người có tâm huyết với y dược học cổ truyền nhằm bảo tổn, phát triển nền y dược bản địa của nước ta xứng tầm quốc tế.

Nguyễn Sáng