Hướng dẫn tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP

0
44

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, theo đó, có 3 tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch bao gồm: (1) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; (2) Độ bao phủ vắc xin; (3) Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP cụ thể như sau:

SỞ Y TẾ TP.HCM

BÌNH LUẬN

Vui lòng ghi bình luận
Vui lòng điền tên