Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân

(SKV) – Những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân (CAND) đã xây đắp truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam anh hùng, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam anh hùng. Lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (Nguồn: Internet)

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2021), lực lượng CAND bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng đất nước, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân cùng các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, CAND Việt Nam luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Vượt qua môn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND đã luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, lực lượng CAND tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không quản gian khổ, hy sinh, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; trước mắt là tập cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND luôn tự hào về truyền thống cách mạng, vẻ vang, ý thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm của mình là phải luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trước mọi gian nguy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, đó cũng là lý tưởng, là nguyên tắc để cán bộ, chiến sỹ Công an hôm nay viết tiếp chiến công, bồi đắp và phát huy truyền thống vẻ vang, mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các cấp, các ngành xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là của toàn dân, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. 

Tổng hợp: Nguyễn Lân – Thu Hà