Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ lương đã 4 tháng.

(SKV) – Ông Huỳnh Tấn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, xác nhận tình trạng nhân viên bị nợ lương nhiều tháng là có thật. Bệnh viện được giao tự chủ hoàn toàn, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số bệnh nhân tới khám giảm mạnh khiến đơn vị không thể cân đối thu chi.  Bởi thế cho nên hàng chục cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ lương suốt 4 tháng nay. Cận Tết  họ phải xoay xở đủ cách để trang trải và đứng trước lựa chọn nên tiếp tục công việc hay thôi. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tổng hợp và làm báo cáo gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh để xin hỗ trợ kinh phí kịp thời  trả lương cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện đa khoa Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Ngô Văn Phước