Phát hiện kháng thể chặn được biến chủng Delta

Theo Thiên Nhan/Zingnews.vn
Dẫn theo nguồn: https://zingnews.vn/phat-hien-khang-the-chan-duoc-bien-chung-delta-post1247353.html