Thành lập Chi hội Nam y tại An Giang

SKV – Ngày 9/4/2022 tại An Giang, Lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam đã công bố và trao Quyết định số 64/QĐ-HNY của Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam về việc thành lập Chi hội Nam y An Giang. Chi hội Nam y An Giang đã được UBND tỉnh An Giang cho phép hoạt động trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Hồ Bá Do – Phó chủ tịch Hội Nam y Việt Nam trao quyết định thành lập Chi hội Nam y An Giang.

Tại buổi lễ nhận quyết định, Chi hội Nam y An Giang  đã tiến hành Đại hội lần thứ 1 để bầu Ban Chấp hành. Ban chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên của Chi hội Nam y An Giang  gồm 13 ủy viên; 4 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức danh chủ tịch Chi hội Nam y An Giang.

Ban Chấp hành Hội Nam y An Giang nhiệm kỳ thứ nhất.

Với phương châm “Nam dược trị nam nhân”, Chi hội Nam y An Giang sẽ hướng đến công tác sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu tại chỗ vùng núi Thất Sơn, xây dựng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe thí điểm tại huyện Tịnh Biên, nhằm giúp người dân trong vùng và lân cận được tiếp cận với các phương pháp điều trị bệnh cổ truyền, như: xoa bóp, bấm huyệt, tập vật lý trị liệu và sử dụng các bài thuốc nam trong phòng và trị bệnh.

Theo Báo An Giang