TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao cải cách hành chính

Ngày 18/2, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo hình thức trực tuyến nhằm tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian sắp tới. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các Sở, ngành, quận huyện, thành phố Thủ Đức…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 của TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi cho biết, năm 2021 mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác cải cách hành chính vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Thành phố đã kịp thời thay đổi phương thức làm việc vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo không gián đoạn phục vụ các nhu cầu thiết yếu, cấp bách của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, trong năm 2021, TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 17 triệu hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99,81%.

Thành phố đã nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị theo tổ chức chính quyền đô thị, không để công việc trì trệ, tồn đọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ cương kỷ luật hành chính được tuân thủ.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã kịp thời điều động, tăng cường lực lượng công chức, viên chức về cơ sở để hỗ trợ phường, xã, thị trấn trong giai đoạn giãn cách tập trung, đảm báo an sinh, xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, trong thời gian tới Chủ tịch UBND  Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 02-CtrHĐ/TU của Thành ủy, 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố giai đoạn 2020-2025.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, trong năm 2022 Thành phố phấn đấu thông qua và triển khai Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức và Nghị định thay thế Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố. Đồng thời, Thành phố sẽ tổ chức tổng kết việc triển khai Nghị quyết số 54/2017/NQ Q14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố, để tiếp tục đề nghị Trung ương ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố một cách phù hợp và lâu dài.

Báo cáo của đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh có hơn 1.700 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, trong đó có gần 900 thủ tục không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liên tục (chiếm 51%).

Lãnh đạo nhiều Sở, ngành, địa phương cũng đã báo cáo với Lãnh đạo Thành phố nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh phức tạp vừa qua trong việc vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa chăm lo đời sống cho người dân, đồng thời cũng có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao năng lực thực hiện các thủ tục hành chính được thông suốt và đảm bảo hiệu quả.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên 70% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà vẫn giải quyết kịp thời các thủ tục, hồ sơ. Từ đó, giúp cho người dân, doanh nghiệp không phải đến cơ quan Bảo hiểm xã hội bất cứ một lần nào nhất là thực hiện các gói hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh và của Chính phủ giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19./

Phạm Sinh (TH)