Xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng quyết liệt xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép

SKV – Nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, UBND xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã  ban hành kế hoạch truy quét họat động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ thu giữ phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

Tại xã Phúc Thọ nói riêng và trên địa bàn huyện Lâm Hà nói chung, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép những năm trước đây luôn là vấn đề nhức nhối. Các đối tượng thường xuyên tổ chức khai thác cát, thiếc, đá, vàng… trái phép dẫn đến tình trạng chảy máu tài nguyên, an ninh trật tự trật tự tại địa phương diễn ra phức tạp. Đồng thời, việc xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhận khai thác khoáng sản trái phép đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn..

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ thu giữ phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

Trong năm 2022, UBND xã Phúc Thọ ban hành kế hoạch truy quét họat động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Cụ thể, từ tháng 1 đến nay, lực lượng chức năng của xã Phúc Thọ đã tuần tra truy quét 21 buổi, lập biên bản tịch thu 14 máy nổ, 04 vật thể, 04 sàng cát, 02 bè sắt và nhiều ống nhựa phục vụ cho việc khai thác khoáng sản trái phép. Xử phạt 05 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền là 33.125.000 đồng.

Với mục đích nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, UBND xã Phúc Thọ đã ra các biên pháp như tạm giữ các phương tiện, máy móc phục vụ cho việc khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép, các công trình xây dựng trái phép tại các địa điểm khai thác.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ thu giữ phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

Khi kiểm tra, nếu phát hiện các chòi trại xây dựng trong khu vực khai thác, nếu không xác định được đối tượng vi phạm thì lực lượng truy quét sẽ lập biên bản. Ngoài ra, trong trường hợp kiểm tra pháp hiện các loại công cụ, phương tiện được sử dụng để khai thác thác khoáng sản trái phép khi vắng chủ, vô chủ thì đưa về xử lý theo quy định, trong đó có biện pháp phá hủy tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết: “Xã đã thành lập nhiều đoàn truy quét nhằm xóa bỏ các địa điểm khai thác khoáng sản trái phép. với Thành viên đoàn truy quét xã Phúc Thọ bao gồm 12 người do UBND xã triệu tập, cùng với việc đề nghị UBND huyện hỗ trợ lực lượng từ các đơn vị liên quan. Phương tiện bao gồm 01 xe đầu kéo và 01 máy múc được thuê dùng để đưa các phương tiện máy móc có hành vi vi phạm về UBND xã làm việc.

Với các biện pháp như thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, tuần tra truy quét tại các khu vực trọng điểm về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Tiếp tục cho lực lượng truy quét mật phục, tuần tra đột xuất để xử lý các trường hợp tái phạm”.

Lập kế hoạch truy quét tận cùng hành vi khai thác khoáng sản trái phép trong 05 tháng cuối năm 2022, UBND xã Phúc Thọ sẽ giao cho bộ phận địa chính xác định các địa điểm khai thác khoáng sản trái phép thuộc ranh giới do UBND xã quản lý. Tiếp đó tham mưu xây dựng lập kế hoạch, quyết định thành lập đoàn liên ngành của xã, tham mưu cho UBND xã đề xuất UBND huyện hỗ trợ lực lượng để thực hiện kế hoạch và dự trù kinh phí phục vụ đoàn truy quét.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ thu giữ phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

Bên cạnh đó, giao cho bộ phận tư pháp chuẩn bị các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan phục vụ cho việc truy quét được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Lập biên bản tạm giữ các công cụ và phương tiện khai thác khoáng sản trái phép trong trường hợp vắng chủ hoặc vô chủ. Lập biên bản tiêu hủy các chòi được xây dựng trái phép trong khu vực khai thác.

Ngoài ra, UBND xã sẽ giao cho lực lượng công an, quân sự tiến hành tuần tra, xác minh các vị trí và các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Đưa các loại phương tiện, công cụ phục vụ cho việc khai thác khoáng sản trái phép dưới dạng vắng chủ, vô chủ về xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý các chòi, trại được xây dựng trái phép trong khu vực khai thác và bố trí lực lượng đủ mạnh để tham gia truy quét. Sau truy quét tiếp tục mật phục, tuần tra đột xuất để xử lý các trường hợp tái phạm. Sau cùng, giao bộ phận kế toán – tài chính bố trí kinh phí cho đoàn truy quét hoạt động thuận lợi và liên tục.

Thông qua đợt truy quét để xử lý vi phạm, UBND xã Phúc Thọ sẽ kết hợp với việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với cá nhân và tổ chức sinh sống và hoạt đồng trên địa bàn xã. Theo đó nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa bàn xã trong lĩnh vực khai thác khoáng sản./.

Đình Lĩnh