TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VIỆT - CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI NAM Y (HỘI YHCT) VIỆT NAM

Việt Nam sản xuất thành công stent can thiệp tim mạch

(SKV) - Với việc sản xuất thành công stent can thiệp tim mạch, khoảng 300 bệnh nhân được sử dụng công nghệ cao với...

Mất 10 giây phát hiện ung thư nhờ chiếc bút

(SKV) – Chiếc bút MasSpec Pen do các nhà khoa học Mỹ phát minh có thể xác định tế bào ung thư trong 10...

Chỉ cần tiêm một mũi, đầy đủ văcxin cho trẻ em

(SKV) - Tại Mỹ, vừa phát triển công nghệ cho phép tích hợp nhiều loại văcxin cần thiết cho trẻ em thành một mũi...

Lần đầu tiên chỉnh sửa gene người

(SKV) Các nhà khoa học Mỹ vừa tiến hành ca sửa gene (ADN) chữa bệnh cho người đầu tiên trên thế giới sau hàng...

Tìm thấy bộ phận thứ 80 trên cơ thể người

(SKV) Bộ phận có tên interstitium mới được các nhà khoa học Mỹ phát hiện. Nó có thể cho chúng ta câu trả lời...