Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra

Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức bởi tình hình thế giới bên ngoài và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.
Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra

Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành Quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2045 và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 26 quy hoạch phân khu.

Nhiều lĩnh vực vượt kế hoạch đề ra

Năm 2023 có ý nghĩa chính trị quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Bắc Ninh gặp phải nhiều khó khăn, thách thức bởi tình hình thế giới bên ngoài và trong nước tiếp tục có những diễn biến khó lường, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Song được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 " Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" và 5 quyết tâm chính trị, giải quyết 8 “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra
Năm 2023 tỉnh Bắc Ninh có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh đã chú trọng tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kịp thời ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023, Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 18/01/2023; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/02/2023; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 13/7/2023 và số 341/KH-UBND ngày 17/10/2023 cùng nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt, quyết tâm và đồng bộ các giải pháp phát triển.

Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập nhiều Đoàn công tác, làm việc với các sở, ngành, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Chú trọng đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp khởi công Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra
Ngoài phát triển kinh tế, Bắc Ninh còn được biết đến là vùng đất nổi tiếng với làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh.

Mặt khác, tỉnh Bắc Ninh luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang về làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Dự khởi công dự án các đường tỉnh kết nối thành phố Bắc Ninh qua các KCN với QL.3 mới, cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4; Khởi công Dự án Khu công nghiệp Gia Bình II; VSIP 2; thông xe cầu Kinh Dương Vương kết nối các tuyến giao thông quan trọng và các khu di tích, lịch sử của tỉnh.

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tốt, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,8% so với năm 2022; doanh thu du lịch tăng 47%; thu nhập bình quân đầu người tăng 6,3%; dư nợ tín dụng tăng 12%. Thu hút FDI tăng gấp 2,8 lần về dự án cấp mới và gấp 3,3 lần về vốn đăng ký; thành lập mới doanh nghiệp tăng 30,8%.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương, đơn vị được tỉnh chú trọng đẩy mạnh nhằm nâng cao vị thế của tỉnh; các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh thăm, làm việc và tham dự các Hội nghị, sự kiện xúc tiến đầu tư tại Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện trong Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023; Chương trình Gặp gỡ Bắc Ninh - Nhật Bản.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị có nhiều kết quả tích cực (đã được thành lập thị xã Quế Võ và Thuận Thành), nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 60% (vượt 20,3% so với kế hoạch, cao hơn 18,5% so với bình quân chung cả nước). Hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 26 quy hoạch phân khu. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo dư địa, không gian phát triển cho tỉnh.

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra
Các Khu công nghiệp không ngừng phát triển...

Tỉnh Bắc Ninh cũng luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bắc Ninh xếp thứ 7 cả nước về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xếp thứ 3 về chỉ số Xanh. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng phát triển với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm ở mức cao hơn so với quy định của Trung ương. Tổ chức thành công Festival Về miền Quan họ năm 2023 và các chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch. Giáo dục đào tạo là điểm sáng, dẫn đầu cả nước về thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tăng cường chuyển đổi số, tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đứng đầu cả nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, công tác tiếp công dân được duy trì nề nếp, linh hoạt. Công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường. Việc thực hiện Kết luận sau thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao.

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra
Diện mạo TP. Bắc Ninh

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, đạt nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông cả trên ba tiêu chí.

Ước tính cả năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 07/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; có 03/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 07/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch. Các chỉ tiêu ước vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng (vượt 0,7% so kế hoạch). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 65,7 nghìn tỷ đồng (vượt 9,5% so kế hoạch). Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.400 triệu USD (vượt 16,7% so kế hoạch). Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 91.667 tỷ đồng (vượt 6,8% so kế hoạch). Tỷ lệ đô thị hóa 60,3% (vượt 15,3% so kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 0,84% (vượt 0,06% kế hoạch). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 96% (vượt 1% kế hoạch đề ra).

Trong năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường chuyển đổi số, tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đứng đầu cả nước.

Tập trung triển khai quy hoạch

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra
TP. Bắc Ninh tập trung phát triển quy hoạch trong năm 2024

Nhận định tình hình thế giới năm 2024 sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn hơn cả năm 2023, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Trong nước, thuận lợi rất cơ bản, nhưng nền kinh tế tiếp tục chịu "tác động tiêu cực kép" từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thể chế, chính sách chưa được hoàn thiện đồng bộ. Kinh tế Bắc Ninh có độ mở lớn trong khi năng lực nội tại còn thấp, phải chịu tác động, ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố bên ngoài; thị trường bất động sản, sản xuất công nghiệp điện tử; thu hút đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp FDI gặp khó khăn; một số yếu tố lợi thế so sánh đang giảm dần vai trò; các vấn đề về ô nhiễm môi trường, chi phí mặt bằng, đầu tư kinh doanh gia tăng; nguồn thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, thuế môi trường, giải phóng mặt bằng khó khăn là những thách thức đối với sự phát triển.

Do đó cần phải tiếp tục phát huy truyền thống Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất của cả hệ thống chính quyền và người dân là định hướng hành động của tỉnh trong năm 2024. Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; khắc phục khó khăn, tồn tại, tranh thủ thời cơ để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển năm 2023 vượt kế hoạch đề ra
TP.Bắc Ninh có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Đây là nền tảng để tỉnh phát triển trong năm 2024.

Mục tiêu trong năm 2024, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung triển khai quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và các quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và các quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xuân Đông

Tin liên quan

Song Phương- Phát triển kinh tế xã hội gắn với tiêu chí xã thành phường

Song Phương- Phát triển kinh tế xã hội gắn với tiêu chí xã thành phường

Tuy là xã ven đô của ngoại thành Hà Nội và chịu ảnh hưởng mạnh của tốc độ đô thị hóa, nhưng thời gian qua xã Song Phương đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của huyện Hoài Đức và sự đồng thuận của nhân dân trong xã. Vì vậy, tình hình kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Kết quả năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ - 40 năm khát vọng đổi mới, phát triển

Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ - 40 năm khát vọng đổi mới, phát triển

SKV- Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời và truyền thống yêu nước đấu tranh cách mạng vẻ vang. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền phường An Mỹ đồng lòng vượt qua gian khó, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc về mọi mặt, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của Đảng bộ thành phố Tam Kỳ vững bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
TP. Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội vượt kế hoạch đề ra

TP. Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội vượt kế hoạch đề ra

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhưng trong năm 2023, TP. Bắc Ninh đã có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Cùng chuyên mục

Nhiều người bị viêm da do sứa biển "tấn công"

Nhiều người bị viêm da do sứa biển "tấn công"

Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, mới đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị viêm da do tiếp xúc với sứa biển.
Huyện Lắk, Đắk Lắk: Mưa lớn liên tục gây ngập lụt  thiệt hại hơn 1.200 ha cây trồng

Huyện Lắk, Đắk Lắk: Mưa lớn liên tục gây ngập lụt thiệt hại hơn 1.200 ha cây trồng

Thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trong những ngày 18 – 21/7/2024 do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 trên địa bàn huyện Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to liên tục trong nhiều giờ. Mực nước suối Đắk Liêng và Đắk Phơi tràn về gây ngập lụt ảnh hưởng đến nhà dân và sản xuất vụ hè thu 2024.
Bé 33 tháng tuổi nuốt mảnh đồ chơi vào dạ dày

Bé 33 tháng tuổi nuốt mảnh đồ chơi vào dạ dày

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết vừa tiến hành lấy dị vật là mảnh đồ chơi dài khoảng 5,5cm trong dạ dày một bé trai.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Y: Những dấu ấn đầy xúc động và tự hào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Y: Những dấu ấn đầy xúc động và tự hào

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với ngành y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn được các y, bác sĩ, người bệnh cũng như toàn thể nhân dân ghi nhớ.
Hoại tử chân do tự ý cho ong châm chữa bệnh

Hoại tử chân do tự ý cho ong châm chữa bệnh

Một bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hoại tử khớp gối, sốt cao, nhiễm khuẩn huyết do tự ý dùng ong châm vào khớp gối và đắp thuốc nam để chữa bệnh viêm khớp dạng thấp.
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam

Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 23/7/2024 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tin khác

Ngành y tế Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024

Ngành y tế Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 3269/SYT-NVY gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trực thuộc về việc triển khai Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024.
Công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm mùa mưa bão

Công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm mùa mưa bão

Theo VFA, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa bệnh dịch trước, trong và sau bão, lũ là vô cùng quan trọng cần phải có kế hoạch chuẩn bị trước khi vào mùa bão lụt.
Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn với nhân dân cả nước. Tạp chí Sức khỏe Việt xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" của Thầy thuốc Ưu tú, Lương y, DSCKII Nguyễn Đức Đoàn - như một nén nhang thành kính tưởng nhớ Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, trọn đời vì Nước, vì Dân.
Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các Bộ, ngành; Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế đề nghị xử lý cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

Bộ Y tế đề nghị xử lý cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn 1172/KCB-QLHN ngày 22/7/2024 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nhiều cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn.
Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang

Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang

Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội vừa có Công điện số 07/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 2

Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 2

Trong sáng 22/7, nhiều tỉnh thành đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác khu vực cửa sông, ven biển.
Bão số 2 tiến vào bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 2 tiến vào bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 2 có xu hướng mạnh lên nhanh chóng khi tiến vào vịnh Bắc Bộ và đạt cường độ mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.
Quảng Ninh: Tạm ngừng cấp phép tàu thuyền hoạt động trên biển từ 12h ngày 22/7/2024 để phòng tránh bão

Quảng Ninh: Tạm ngừng cấp phép tàu thuyền hoạt động trên biển từ 12h ngày 22/7/2024 để phòng tránh bão

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh đề xuất với các cơ quan liên quan tạm ngừng cấp phép tàu thuyền hoạt động trên biển từ 12h ngày 22/7/2024 để phòng tránh bão
Xem thêm
Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Ngày 19/7/2024, Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức Hội thảo: “Cập nhật kiến thức phòng và chăm sóc sức khoẻ chủ động các bệnh về xương khớp theo quan điểm YHCT và ứng dụng thừa kế các bài thuốc nam chữa các
Hà Nội: Nhà báo Chúc Kim Vinh giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ Việt

Hà Nội: Nhà báo Chúc Kim Vinh giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ Việt

Ngày 19/7, Hội Nam y Việt Nam cùng Tạp chí Sức khoẻ Việt long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.
Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Sáng ngày 12/07/2024, tại hội trường Tầng 5 Công ty AIVA số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Chi hội câu lạc bộ Healing In Balance.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nam Y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ V
Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 28/06, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện và Đại hội Chi hội lần thứ I nhiệm kỳ 2024-2029.
Phiên bản di động