Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nam Y Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ V
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Tham dự Hội nghị có TTND.GS.TS Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam; các Phó chủ tịch: -TTND.TS.BSCK2 Nguyễn Hồng Siêm; Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản; Nhà báo Nguyễn Thái Hà; ThS.BS Nguyễn Hoàng Sơn; Lương y Nguyễn Thành Nghiệp; TTUT. BSCK2 Phạm Hưng Củng; Lương y.TTUT. DSCK2 Nguyễn Đức Đoàn - Nguyên chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam; Ths. Nhà báo Chúc Kim Vinh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Việt cùng toàn thể các uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, lãnh đạo các Chi hội.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí cử: TTND.GS.TS Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội; TTND.TS.BSCK2 Nguyễn Hồng Siêm - Phó Chủ tịch Hội tham gia điều hành hội nghị. Thư ký Hội nghị: CN Phạm Thị Tuyết.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng
TTND.GS.TS Trương Việt Bình- Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký Hội Nam Y Việt Nam Đỗ Sơn Hà trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

Tổng Thư ký cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban Chấp hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn qui định trong Điều lệ Hội. Nhiều ủy viên Ban Chấp hành nhiệt tình, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các chương trình hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hội phát triển. Kết quả trên được thể hiện rõ ở công tác phát triển hội viên, thiện nguyện, truyền thông, đối ngoại, hoạt động của Văn phòng Hội, Hoạt động các Chi hội cơ sở, nhân sự.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng
Lương y Đỗ Sơn Hà - Tổng Thư ký Hội Nam Y Việt Nam báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Thư ký nêu rõ, điều quan trọng mọi hoạt động của Hội phải hiệu quả để nâng cao vị thế của Hội, do vậy trong 6 tháng còn lại của năm 2024 cần thực hiện tốt các chương trình sau: Đẩy mạnh công tác phát triển chi hội và hội viên; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng quy mô trồng dược liệu; chú trọng hơn nữa hoạt động truyền thông. Bên cạnh đó Hội cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ hội viên; tổ chức nhiều hội thảo khoa học có chuyên môn cao. Cùng với đó, công tác tài chính cũng luôn cần được đảm bảo rõ rành, minh bạch.

Về công tác thi đua khen thưởng, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam - BS Nguyễn Hoàng Sơn đã báo cáo sửa đổi bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng, tuyên dương cá nhân, tập thể đóng góp tiền, sản phẩm cho chương trình thiện nguyện ở Gia Lai.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng
Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam -BS Nguyễn Hoàng Sơn báo cáo sửa đổi bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng. www.suckhoeviet.org.vn

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam đã điều hành công tác nhân sự để miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch, bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành để trình Hội nghị Ban chấp hành Hội quyết định.

Ths.Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản- Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam cùng đại diện các Chi hội Nam Y cơ sở đã đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và phát triển Hội Nam Y Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng
Các đại biểu tham gia biểu quyết bổ nhiệm ủy viên Ban Thường vụ.

Kết thúc Hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành nhất trí 100% về nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5 ngày 20/5/2024. Nghị quyết gồm 10 nội dung quan trọng:

Thứ nhất, về phát triển chi hội, hội viên

Công tác phát triển các chi hội chưa tốt cần có chiến lược phát triển, việc thành lập các chi hội cần sự chung tay của tất cả ủy viên thường vụ, có thể phân công hoặc xung phong nhận trách nhiệm thành lập chi hội ở các tỉnh.

Từ ngày 22/5/2024 Chủ tịch Hội ký quyết định kết nạp hội viên. Chấm dứt tình trạng Chủ tịch chi hội cơ sở ra quyết định kết nạp hội viên.

Lãnh đạo Hội tổ chức thăm và củng cố hoạt động các chi hội. Chủ tịch các chi hội cần có kế hoạch chương trình hành động tháng, quý, năm.

Thí điểm xây dựng cơ sở dưỡng sinh trị liệu ở chi hội.

Thứ hai, về đào tạo, bồi dưỡng

Thành lập Trung tâm Đào tạo liên tục và bồi dưỡng chuyên sâu, thu tiền tham dự theo cơ chế thị trường.

Từ ngày 01/6/2024 chỉ những hội viên có thẻ hội viên mới được tham gia dự lớp bồi dưỡng kiến thức.

Thứ ba, về trồng dược liệu

Khuyến khích chi hội trồng cây thuốc nam để tự chữa bệnh thường gặp ở cộng đồng cho hội viên và người thân.

Trung ương Hội sẽ hỗ trợ theo yêu cầu: tri thức, giống, kỹ thuật nuôi trồng, thu hái, chế biến, bảo quản.

Thứ tư, về truyền thông

Lập trang zalo trao đổi y thuật và thông báo kịp thời tình hình hoạt động, kế hoạch hoạt động của Trung ương Hội, các chi hội cho tất cả hội viên biết phối hợp thực hiện.

Quý III hoàn thành “Cẩm nang cây thuốc thường dùng” của Hội (lưu hành nội bộ).

Tăng cường hoạt động truyền thông, cần có bài viết về hoạt động chi hội trong quý, năm. Kịp thời biểu dương việc làm tốt trong phát triển thuốc nam, kết quả chữa bệnh tốt và thiện nguyện tốt.

Cơ quan Tạp chí Sức Khỏe Việt cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội để kịp thời nắm thông tin của Hội. Kết hợp Văn phòng Hội sử dụng hiệu quả nhà của Văn phòng Hội đã thuê.

Thứ năm, về thi đua khen thưởng

Làm tốt công tác thi đua khen thường, cần có chỉ tiêu cụ thể, đăng ký thi đua, cuối năm cần làm kỹ việc xét khen thưởng đúng người, đúng đơn vị có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng Hội, chi hội.

Cần liên hệ Ban Thi đua khen thưởng để đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Hàng năm làm thủ tục đề nghị phong Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân.

Lập “Giải thưởng Tuệ Tĩnh” trao cho hội viên xuất sắc trong hoạt động theo điều lệ.

Tổ chức biểu dương “Thầy thuốc Nam tiêu biểu” giao Ban thi đua khen thưởng xây dựng tiêu chuẩn trình Ban Chấp hành xem xét tại kỳ họp tháng 6 năm 2024, hướng dẫn chi hội bình xét kỹ ngay từ cơ sở. Nguồn kinh phí tổ chức huy động từ xã hội hóa.

Thứ sáu, về hội thảo khoa học

Kết hợp với Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về Thuốc Nam Nguyễn Kiều, thời gian dự kiến vào tháng 11/2024.

Thứ bảy, về tài chính

Điều chỉnh Quy chế chi tiêu tài chính phù hợp với thực tiễn.

Thí điểm Hội mua tạp chí Sức Khỏe Việt cấp cho chi hội.

Kể từ ngày 01/6/2024 thí điểm bỏ việc nộp lệ phí khi hội viên đăng ký vào Hội

Từ 01/6/2024 bỏ chi hỗ trợ cho lễ công bố quyết định thành lập, đại hội thành lập và đại hội nhiệm kỳ, hội nghị khoa học.

Thí điểm từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024 các chi hội tự thu hội phí, không phải nộp về văn phòng Hội mà giữ lại chi cho các hội viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Hội và hội viên được bằng khen.

Trung ương Hội chỉ thu phí làm thẻ hội viên và huy hiệu Hội như quy định.

Thứ tám, về đối ngoại

Căn cứ vào bản ghi nhớ giữa Hội Nam Y Việt Nam với Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Hội Nam Y Việt Nam với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan để phối hợp thực hiện những chương trình mà các Hội đã thống nhất hoạt động về y học cổ truyền.

Thứ chín, về đại hội các Chi hội Nam Y

Đối với các chi hội Nam Y đã có quyết định thành lập yêu cầu chủ tịch lâm thời cùng ban vận động thành lập chi hội cần chẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để đến hết năm 2024 tất cả các chi hội tổ chức tốt lễ công bố quyết định thành lập và đại hội chi hội lần thứ nhất thành công.

Thứ mười, về nhân sự

Chỉ định Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Chi hội Nam Y Truyền thông phụ trách quản lý và điều hành tổ chức và hoạt động Chi hội Nam Y Truyền thông từ ngày 29/6/2024.

Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội, Ủy viên Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm y học cổ truyền ra khỏi Hội Nam Y Việt Nam theo đơn đề nghị của BS Hoàng Sầm kể từ ngày 29/6/2024.

Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam theo đơn đề nghị của TTUT, PGS, TS Lê Lương Đống kể từ ngày 29/6/2024.

Bổ sung Ths Bs Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội làm ủy viên Thường vụ Hội, kể từ ngày 29/6/2024, đảm nhận chức danh Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về y học cổ truyền.

Bổ sung 6 Chủ tịch Chi hội Nam y đã đại hội vào Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam, kể từ ngày 29/6/2024.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, TTND.GS.TS Trương Việt Bình bày tỏ vui mừng về sự nhất trí, đồng lòng của lãnh đạo Ban chấp hành Hội và các hội viên.

“Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Hội Nam Y Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công, thể hiện tính đoàn kết, phát huy trí tuệ, tài năng, tài lực để xây dựng Hội phát triển vững mạnh” - Chủ tịch Hội Trương Việt Bình nhấn mạnh.

Hương Ly- Đặng Thảo

Tin liên quan

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Ngày 19/7/2024, Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức Hội thảo: “Cập nhật kiến thức phòng và chăm sóc sức khoẻ chủ động các bệnh về xương khớp theo quan điểm YHCT và ứng dụng thừa kế các bài thuốc nam chữa các bệnh xương của cố lương y Nguyễn Kiều”.
Ba Vì (Hà Nội) phục hồi, bảo tồn và khai thác cây dược liệu tại các xã miền núi

Ba Vì (Hà Nội) phục hồi, bảo tồn và khai thác cây dược liệu tại các xã miền núi

Ngày 19/7, tại khu du lịch Ao Vua, UBND huyện Ba Vì phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phục hồi và bảo tồn, khai thác cây dược liệu của các xã miền núi trên địa bàn huyện Ba Vì gắn với xây dựng nông thôn mới”.
Công ty CP TT Green Việt Nam khai giảng khóa học về xoa bóp, bấm huyệt

Công ty CP TT Green Việt Nam khai giảng khóa học về xoa bóp, bấm huyệt

Khóa học đã thu hút gần 20 học viên đến từ nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Mộc Châu, Hải Dương.

Cùng chuyên mục

Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Sáng ngày 12/07/2024, tại hội trường Tầng 5 Công ty AIVA số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Chi hội câu lạc bộ Healing In Balance.

Các tin khác

Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 28/06, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện và Đại hội Chi hội lần thứ I nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I.
Ban Thường vụ Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5: Bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5: Bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 20/5/2024, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Nam y Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình hoạt động của Hội trong 5 tháng đầu năm và dự kiếm chương trình hoạt động của Hội các tháng tiếp theo năm 2024.
Chi hội Nam y An Giang tặng nước uống miễn phí cho bà con tỉnh Bến Tre

Chi hội Nam y An Giang tặng nước uống miễn phí cho bà con tỉnh Bến Tre

SKV - Ngày 18/5, Chi hội Nam y An Giang đã phối hợp với UBND xã Quới Điền (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) cùng các mạnh thường quân tặng nước uống miễn phí cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Quới Điền.
Hà Nội: Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa cội nguồn và Tôn vinh Hùng Vương

Hà Nội: Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa cội nguồn và Tôn vinh Hùng Vương

Chiều 15/5/2024, tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân ( Thuộc Đền Nội Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Dự án: “Đường vào Vương quốc Vua trên không gian thực tế ảo “ đã tổ chức Lễ ra mắt “Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá cội nguồn và Tôn vinh Hùng Vương
Chi hội Nam y An Giang cấp phát nước miễn phí cho người dân tại Bến Tre

Chi hội Nam y An Giang cấp phát nước miễn phí cho người dân tại Bến Tre

Đoàn công tác của Chi hội Nam y An Giang (thuộc Hội Nam y Việt Nam) mới đây đã tổ chức cấp phát nước miễn phí cho người dân đang thiếu nước sinh hoạt và nước uống tại xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Hải Dương: Khai Hội Đền Bia, dâng hương tưởng nhớ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh

Hải Dương: Khai Hội Đền Bia, dâng hương tưởng nhớ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh

Sáng 8/5/2024, huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ hội truyền thống đền Bia và Dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh. Cũng trong khuôn khổ lễ hội, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức khai mạc Tuần lễ xúc tiến thương mại giới thiệu các sản phẩm nông sản của Hải Dương tới du khách thập phương.
Chi hội Nam Y An Giang (Hội Nam Y Việt Nam) cấp phát nước miễn phí cho người dân tỉnh Tiền Giang

Chi hội Nam Y An Giang (Hội Nam Y Việt Nam) cấp phát nước miễn phí cho người dân tỉnh Tiền Giang

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều tháng không mưa, gây xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng đến đời sống bà con vùng ven biển, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trở thành một trách nhiệm quan trọng của mỗi cá nhân và tổ chức xã hội. Theo tinh thần đó, ngày 24/4/2024, Chi hội Nam Y tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình thiện nguyện quý II năm 2024 với mục đích là phát nước miễn phí cho người dân xã Tân Điền, TP Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 20/04, Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029 & Diễn đàn tư vấn sức khỏe cộng đồng tại số 139 đường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương tưởng nhớ Danh y Tuệ Tĩnh- Một Thiền sư, một nhân cách lớn

Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương tưởng nhớ Danh y Tuệ Tĩnh- Một Thiền sư, một nhân cách lớn

Tuệ Tĩnh Thiền sư (1330 – 1400) là một lang y sống ở giai đoạn cuối thời Trần. Ông được hậu thế suy tôn là tiên thánh của ngành thuốc Nam. Tại Hải Dương còn có các đền thờ ông ở xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ ( Đền Bia, Đền Xưa), ở chùa Hải Triều làng Yên Trung, nay là chùa Giám, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện nay, tên của ông còn được đặt cho một trong những ngôi trường đào tạo cán bộ y tế hàng đầu cả nước: Trường cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.
Hội Nam y Việt Nam Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 khu vực phía Nam

Hội Nam y Việt Nam Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 khu vực phía Nam

Sáng ngày 29/2/2024, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Hội Nam y Việt Nam đã tổ chức Đại hội Tổng kết Công tác hoạt động năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2024.
Xem thêm
Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Ngày 19/7/2024, Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức Hội thảo: “Cập nhật kiến thức phòng và chăm sóc sức khoẻ chủ động các bệnh về xương khớp theo quan điểm YHCT và ứng dụng thừa kế các bài thuốc nam chữa các
Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Sáng ngày 12/07/2024, tại hội trường Tầng 5 Công ty AIVA số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Chi hội câu lạc bộ Healing In Balance.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nam Y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ V
Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 28/06, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện và Đại hội Chi hội lần thứ I nhiệm kỳ 2024-2029.
Ban Thường vụ Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5: Bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5: Bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Nam y Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình hoạt động của Hội...
Phiên bản di động