Mới nhất Đọc nhiều
HỘI NAM Y VIỆT NAM:

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023

SKV - Sáng ngày 9/2/2023, tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 2, nội dung của hội nghị lần này là xem xét toàn diện và cho ý kiến về kết quả hoạt động 2022, chương trình hoạt động năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành lần II - Nhiệm kỳ 2022-2023

Mở đầu Hội nghị, GS.TS-TTND Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam gửi lời chúc tết đến từng đồng chí trong Ban chấp hành có mặt tại Hội nghị. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và lan tỏa năng lượng tích cực đến tới các Chi hội và từng hội viên Hội Nam y Việt Nam nhằm thực hiện tốt kế hoạch, Nghị quyết của Hội trong năm 2023 và hướng tới những kế hoạch phát triển Hội trong tương lai.

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
GS.TS - TTND Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Lương y Đỗ Sơn Hà – Tổng thư ký đã tóm tắt dự thảo nội dung báo cáo tổng kết năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023, Dự thảo báo cáo nêu rõ: Ban lãnh đạo chủ chốt của Hội đều là những cán bộ năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có trình độ lãnh đạo, có sự đoàn kết nhất trí trong điều hành và thực hiện các nghị quyết của Hội. Qua 5 năm hoạt động, lãnh đạo Hội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về triển khai các mặt công tác của Hội. Ngoài ra, Hội còn nhận được sự ủng hộ của chính quyền các cấp, của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự đồng thuận của hội viên và sự lan tỏa những kết quả thực hiện các chương trình hoạt động y dược tới cộng đồng.

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Lương y Đỗ Sơn Hà - Tổng thư ký đọc Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

Tiếp theo, BS. Nguyễn Hoàng Sơn – Phó chủ tịch Hội đã tóm tắt Quy chế thi đua khen thưởng, công bố thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và kết quả xét thi đua khen thưởng năm 2022.

Nhằm minh bạch hóa tài chính để xây dựng Hội phát triển bền vững, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản – phụ trách kinh tế, văn phòng và tài chính đã trình bày Dự thảo quy chế Tài chính, quản lý tài sản của Hội, đây là công cụ hành lang để minh bạch hóa các hoạt động liên quan đến tài chính của Hội. Dự thảo được xây dựng công phu, rõ ràng theo quy định của nhà nước nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên Ban chấp hành.

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản trình bày dự thảo Quy chế tài chính, sử dụng tài sản.

Căn cứ theo tình hình thực tế trong hoạt động của Hội, Ban chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung một số hội viên trẻ vào Ban chấp hành và Thường vụ của Hội, kết quả:

Bổ sung ủy viên Ban chấp hành:

 • Lương y đa khoa Nguyễn Xuân Việt, thành viên sáng lập Hội, PCT Hội nhiệm kỳ I
 • Lương y Ngô Viết Tài, thành viên sáng lập Hội, CT HĐQT Công ty thuốc nam Chùa Bộc
 • PGS, TS Đoàn Minh Thụy, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • TS. Phạm Thủy Phương, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • CN công nghệ thông tin, Y sĩ yhct Phạm Tuấn Đạt, Giám đốc điều hành hệ thống xanh Tuệ Đức, GĐ điều hành trường cao đẳng Quốc tế VABIS
 • CN Đỗ Hữu Tuyển Chủ tịch HĐQT Công ty CODI
 • CN Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Chi hội Nam y Hà Nội
 • Lương y, Y sĩ yhct Trần Nguyên Linh, Chủ tịch Chi hội Nam y Vĩ Diệu
 • Ths, Thượng úy Đoàn Hữu Xuyến, Trưởng phòng quản lý sinh viên, Phó phòng TCCB, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • TS Trần Đức Hữu Trường phòng TCCB Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • ThS, Nhà báo Chúc Kim Vinh Phó Tổng biên tập Tạp chí Sức Khỏe Việt

Bổ sung ủy viên Ban thường vụ

 • Lương y đa khoa Nguyễn Xuân Việt
 • Lương y Ngô Viêt Tài
 • Lương y Phạm Minh Quang
 • Ths, Lương y Nguyễn Văn Tài
 • BS Lê Đình Yên

Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Hội, GS.TS-TTND Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội đã thay mặt Ban chấp hành trao quyết định và phân công nhiệm vụ cho các Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra, Tổng thư ký, Chánh văn phòng và các ban chuyên môn, cụ thể các lãnh đạo được phân công như sau:

Bổ sung Phó Chủ tịch Hội
- ThS, Lương y Nguyễn Thành Nghiệp phu trách các Chi hội Nam y phía Nam
- TTUT, BSCK2 Nguyễn Hưng Củng phụ trách về Thực phẩm chức năng
- Lương y đa khoa Nguyễn Xuân Việt phụ trách thừa kế thuốc nam Nguyễn Kiều

Người phát ngôn của Hội: TTND, GS.TS Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội

Hội đồng thi đua khen thưởng
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng: Chủ tịch Hội Trương Việt Bình
- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng: Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch Hội
Bổ nhiệm Trưởng ban chuyên môn:
- Trưởng ban Tổ chúc nhân sự: Chủ tịch Trương Việt Bình
- Trưởng ban Phát triển Chi hội: Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Siêm
- Trưởng ban Kinh tế - Tài chính: Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản
- Trưởng ban Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn: Phó Chủ tịch Lê Lương Đống
- Trưởng ban Thừa kế - Ứng dụng, nghiên cứu các bài thuốc, phát triển sản phẩm y học cổ truyền: Phó Chủ tịch Hoàng Sầm
- Trưởng ban Khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ: Phó Chủ tịch Hồ Bá Do
- Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác Quốc tế: Phó Chủ tịch Đoàn Quang Huy
- Trưởng ban Truyền thông: Phó Chủ tịch Nguyễn Thái Hà
- Trưởng ban Dược liệu: Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Huy
- Trưởng ban Thực phẩm chức năng: Phó Chủ tịch Phạm Hưng Củng
- Trưởng ban Thi đua khen thưởng: Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Sơn
- Trưởng ban Thiện nguyện khu vực phía Nam: Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Nghiệp
- Trưởng ban Thiện nguyện khu vực phía Bắc: Lương y Nguyễn Vũ Hùng.
- Phó văn phòng: Lương y Lê Trác Tú
- Phó văn phòng – Kế toán: Cử nhân Phạm Thị Tuyết

Trợ lý Chủ tịch: Cử nhân, Y sĩ Y học cổ truyền Phạm Tuấn Đạt
Thủ quỹ: Bác sĩ Trương Thị Hiền

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023

GS.TS - TTND Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam trao quyết định cho các Phó chủ tịch và các Trưởng ban chuyên môn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban chấp hành đã nhất trí thông qua các nội dung chương trình của Hội nghị, 100% biểu quyết tán thành báo cáo kết quả hoạt động 2022 và chương trình hoạt động năm 2023, cụ thể:

 • Một là, tập trung củng cố, kiện toàn các Chi hội Nam y đã thành lập, chi hội nào hoạt động kém hiệu quả có thể xem xét sáp nhập với chi hội khác trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố hoặc giải thể. Tổng kiểm tra số hội viên đã kết nạp ở từng chi hội trước khi cấp lại thẻ Hội viên theo mẫu mới. Hội viên nào không tham gia, hoặc có vi phạm Điều lệ Hội, không đóng hội phí, vi phạm pháp luật thì kiên quyết đưa ra khỏi Hội.

Mục tiêu, trong năm 2023 thành lập thêm 9 Chi hội ở miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc, kết nạp 500 hội viên mới.

 • Hai là, trong quý I/2023 kiện toàn các Ban chuyên môn, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của từng ban chuyên môn.
 • Ba là, tổ chức các lớp bồi dưỡng về Nam y và phổ cập kiến thức pháp luật về hành nghề y dược và cách tổ chức, hoạt động chi hội.
 • Bốn là, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm khoa học.
 • Năm là, tăng cường kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp để kế thừa, nghiên cứu, phát triển và dứng dụng y dược cổ truyền Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.
 • Sáu là, đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là trang thông tin điện tử của Hội và Tạp chí Sức Khỏe Việt.
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các thành viên trong Ban chấp hành.
Nguyễn Sáng (thực hiện)

Tin liên quan

Hội Nam y Việt Nam khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân tại Gia Lai

Hội Nam y Việt Nam khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân tại Gia Lai

SKV - Ngày 30/3, Hội Nam y Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân xã Tơ Tung (huyện K Bang, tỉnh Gia Lai).
Hội Nam Y Việt Nam tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí tại tỉnh Gia Lai

Hội Nam Y Việt Nam tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí tại tỉnh Gia Lai

SKV - Lãnh đạo Hội Nam Y Việt Nam gồm TTND.GS.TS.BS Trương Việt Bình (Chủ tịch Hội) và Lương y Đỗ Sơn Hà (Tổng Thư ký Hội) đang có mặt tại tỉnh Gia Lai để làm công tác tiền trạm, chuẩn bị cho việc triển khai khám chữa bệnh thiện nguyện cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn tỉnh này.
Chi Hội Nam Y Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 52 hội viên mới

Chi Hội Nam Y Thành phố Hồ Chí Minh kết nạp 52 hội viên mới

SKV - Ngày 9/3, tại TP.HCM, Chi hội Nam Y Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kết nạp hội viên Quý I năm 2024. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Chi hội Nam y Thành phố Hồ Chí Minh có 254 hội viên.

Cùng chuyên mục

Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 20/04, Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029 & Diễn đàn tư vấn sức khỏe cộng đồng tại số 139 đường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương tưởng nhớ Danh y Tuệ Tĩnh- Một Thiền sư, một nhân cách lớn

Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương tưởng nhớ Danh y Tuệ Tĩnh- Một Thiền sư, một nhân cách lớn

Tuệ Tĩnh Thiền sư (1330 – 1400) là một lang y sống ở giai đoạn cuối thời Trần. Ông được hậu thế suy tôn là tiên thánh của ngành thuốc Nam. Tại Hải Dương còn có các đền thờ ông ở xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ ( Đền Bia, Đền Xưa), ở chùa Hải Triều làng Yên Trung, nay là chùa Giám, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện nay, tên của ông còn được đặt cho một trong những ngôi trường đào tạo cán bộ y tế hàng đầu cả nước: Trường cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.
Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 khu vực phía Bắc

Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 khu vực phía Bắc

Sáng ngày 28/2/2024, Tại Học viện Y dược học cổ truyền Hà Nội, Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và Triển khai công tác Hội năm 2024.
Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương Tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương Tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) là một Đại danh y - nhà văn lớn - nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc . Ông đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ, có giá trị sâu sắc, bền vững về nhiều mặt, về cơ bản được tập hợp trong bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh" - công trình đồ sộ, được viết chủ yếu bằng chữ Hán, gồm 28 tập/66 quyển.
Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4

Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thể hiện tính đoàn kết, phát huy trí tuệ, tài năng, tài lực, giúp đỡ nhau để xây dựng Hội Nam y Việt Nam phát triển vững mạnh.
Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 4

Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 4

Sáng 21/01/2024, tại Hà Nội, Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Hội Nam Y Việt Nam lần thứ 4.

Các tin khác

Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội và Đại hội Chi hội Nam Y Viện nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh

Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội và Đại hội Chi hội Nam Y Viện nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh

SKV - Sáng 18-1, tại Viện nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Chi hội Nam Y Viện Nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh và Đại hội Chi hội Nam Y Viện Nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh lần thứ I nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ I.
Thanh Hóa: Lãnh đạo xã Lương Trung gửi Thư cảm ơn đến Hội Nam y Việt Nam

Thanh Hóa: Lãnh đạo xã Lương Trung gửi Thư cảm ơn đến Hội Nam y Việt Nam

UBND xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vừa gửi Thư cảm ơn đến Hội Nam y Việt Nam sau chuyến thăm, tặng quà, khám và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, cán bộ, nhân dân xã Lương Trung của lãnh đạo, bác sỹ thuộc Hội cùng với các đơn vị phối hợp.
Đại hội đại biểu Chi hội Nam y Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đại biểu Chi hội Nam y Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2024 – 2029

SKV - Chiều ngày 07/01/2024, tại TP.HCM, Chi hội Nam y TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự đại hội có TTND.GS.TS Trương Việt Bình, nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam cùng gần 100 đại biểu, khách mời.
Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nam Y Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nam Y Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 16/12/2023, Chi hội Nam Y Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028.
Hội Nam Y Việt Nam khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho gần 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bá Thước

Hội Nam Y Việt Nam khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho gần 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bá Thước

(SKV) - Ngày 09/12, Hội Nam Y Việt Nam đã phối hợp với Học viện Y Dược học cổ truyền Tuệ Tĩnh thực hiện chương trình khám bệnh và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho gần 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 02 xã Lương Trung và Lương Ngoại thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
Kinh nghiệm thuốc nam Nguyễn Kiều trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn tính

Kinh nghiệm thuốc nam Nguyễn Kiều trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn tính

Sáng 1/12/2023, tại Học viện Y dược học cổ truyền, Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Nam dược Thần diệu” với chủ đề: Ứng dụng thuốc nam nói chung và kinh nghiệm thuốc nam Nguyễn Kiều trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn tính.
TP.HCM: Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023

TP.HCM: Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023

SKV - Ngày 26/11, Chi hội Nam y Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023.
Chi hội Nam y huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028

Chi hội Nam y huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 26/9/2023 Chi hội Nam y huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội Nam Y Việt Nam: Hội nghị Ban thường vụ lần thứ IV, phát huy trí tuệ, tinh thần để xây dựng Hội vững mạnh

Hội Nam Y Việt Nam: Hội nghị Ban thường vụ lần thứ IV, phát huy trí tuệ, tinh thần để xây dựng Hội vững mạnh

SKV - Sáng 24/9/2023, tại Văn phòng Hội Nam y Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ lần thứ IV
Chi hội Nam y Pháp bảo khỏe đạt nhiều thành tích ấn tượng tại Chương trình Asia Top Brand Awards 2023

Chi hội Nam y Pháp bảo khỏe đạt nhiều thành tích ấn tượng tại Chương trình Asia Top Brand Awards 2023

Ngày 6 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập, sự kiện tôn vinh và vinh danh các thương hiệu uy tín hàng đầu tại Châu Á - Asia Top Brand Awards 2023 đã diễn ra, và đáng chú ý, Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe (Hội Nam Y Việt Nam) đã giành được những thành tích ấn tượng tại sự kiện này.
Xem thêm
Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 20/04, Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029 & Diễn đàn tư vấn sức khỏe cộng đồng tại số 139 đường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương tưởng nhớ Danh y Tuệ Tĩnh- Một Thiền sư, một nhân cách lớn

Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương tưởng nhớ Danh y Tuệ Tĩnh- Một Thiền sư, một nhân cách lớn

Tuệ Tĩnh Thiền sư (1330 – 1400) là một lang y sống ở giai đoạn cuối thời Trần. Ông được hậu thế suy tôn là tiên thánh của ngành thuốc Nam. Tại Hải Dương còn có các đền thờ ông ở xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ ( Đền Bia, Đền Xưa), ở chùa Hải Triều làng Yên Trung, nay
Hội Nam y Việt Nam Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 khu vực phía Nam

Hội Nam y Việt Nam Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024 khu vực phía Nam

Sáng ngày 29/2/2024, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Hội Nam y Việt Nam đã tổ chức Đại hội Tổng kết Công tác hoạt động năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2024.
Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 khu vực phía Bắc

Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 khu vực phía Bắc

Sáng ngày 28/2/2024, Tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và Triển khai công tác Hội năm 2024 Khu vực phía Bắc.
Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương Tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hội Nam Y Việt Nam: Dâng hương Tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) là một Đại danh y - nhà văn lớn - nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc . Ông đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ, có giá trị sâu sắc, bền vững về nhiều mặt, về cơ bản được tập hợp trong bộ “
Phiên bản di động