Mới nhất Đọc nhiều
HỘI NAM Y VIỆT NAM:

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023

SKV - Sáng ngày 9/2/2023, tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 2, nội dung của hội nghị lần này là xem xét toàn diện và cho ý kiến về kết quả hoạt động 2022, chương trình hoạt động năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành lần II - Nhiệm kỳ 2022-2023

Mở đầu Hội nghị, GS.TS-TTND Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam gửi lời chúc tết đến từng đồng chí trong Ban chấp hành có mặt tại Hội nghị. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và lan tỏa năng lượng tích cực đến tới các Chi hội và từng hội viên Hội Nam y Việt Nam nhằm thực hiện tốt kế hoạch, Nghị quyết của Hội trong năm 2023 và hướng tới những kế hoạch phát triển Hội trong tương lai.

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
GS.TS - TTND Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Lương y Đỗ Sơn Hà – Tổng thư ký đã tóm tắt dự thảo nội dung báo cáo tổng kết năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023, Dự thảo báo cáo nêu rõ: Ban lãnh đạo chủ chốt của Hội đều là những cán bộ năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có trình độ lãnh đạo, có sự đoàn kết nhất trí trong điều hành và thực hiện các nghị quyết của Hội. Qua 5 năm hoạt động, lãnh đạo Hội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về triển khai các mặt công tác của Hội. Ngoài ra, Hội còn nhận được sự ủng hộ của chính quyền các cấp, của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự đồng thuận của hội viên và sự lan tỏa những kết quả thực hiện các chương trình hoạt động y dược tới cộng đồng.

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Lương y Đỗ Sơn Hà - Tổng thư ký đọc Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

Tiếp theo, BS. Nguyễn Hoàng Sơn – Phó chủ tịch Hội đã tóm tắt Quy chế thi đua khen thưởng, công bố thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và kết quả xét thi đua khen thưởng năm 2022.

Nhằm minh bạch hóa tài chính để xây dựng Hội phát triển bền vững, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản – phụ trách kinh tế, văn phòng và tài chính đã trình bày Dự thảo quy chế Tài chính, quản lý tài sản của Hội, đây là công cụ hành lang để minh bạch hóa các hoạt động liên quan đến tài chính của Hội. Dự thảo được xây dựng công phu, rõ ràng theo quy định của nhà nước nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên Ban chấp hành.

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản trình bày dự thảo Quy chế tài chính, sử dụng tài sản.

Căn cứ theo tình hình thực tế trong hoạt động của Hội, Ban chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung một số hội viên trẻ vào Ban chấp hành và Thường vụ của Hội, kết quả:

Bổ sung ủy viên Ban chấp hành:

 • Lương y đa khoa Nguyễn Xuân Việt, thành viên sáng lập Hội, PCT Hội nhiệm kỳ I
 • Lương y Ngô Viết Tài, thành viên sáng lập Hội, CT HĐQT Công ty thuốc nam Chùa Bộc
 • PGS, TS Đoàn Minh Thụy, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • TS. Phạm Thủy Phương, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • CN công nghệ thông tin, Y sĩ yhct Phạm Tuấn Đạt, Giám đốc điều hành hệ thống xanh Tuệ Đức, GĐ điều hành trường cao đẳng Quốc tế VABIS
 • CN Đỗ Hữu Tuyển Chủ tịch HĐQT Công ty CODI
 • CN Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Chi hội Nam y Hà Nội
 • Lương y, Y sĩ yhct Trần Nguyên Linh, Chủ tịch Chi hội Nam y Vĩ Diệu
 • Ths, Thượng úy Đoàn Hữu Xuyến, Trưởng phòng quản lý sinh viên, Phó phòng TCCB, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • TS Trần Đức Hữu Trường phòng TCCB Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
 • ThS, Nhà báo Chúc Kim Vinh Phó Tổng biên tập Tạp chí Sức Khỏe Việt

Bổ sung ủy viên Ban thường vụ

 • Lương y đa khoa Nguyễn Xuân Việt
 • Lương y Ngô Viêt Tài
 • Lương y Phạm Minh Quang
 • Ths, Lương y Nguyễn Văn Tài
 • BS Lê Đình Yên

Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Hội, GS.TS-TTND Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội đã thay mặt Ban chấp hành trao quyết định và phân công nhiệm vụ cho các Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra, Tổng thư ký, Chánh văn phòng và các ban chuyên môn, cụ thể các lãnh đạo được phân công như sau:

Bổ sung Phó Chủ tịch Hội
- ThS, Lương y Nguyễn Thành Nghiệp phu trách các Chi hội Nam y phía Nam
- TTUT, BSCK2 Nguyễn Hưng Củng phụ trách về Thực phẩm chức năng
- Lương y đa khoa Nguyễn Xuân Việt phụ trách thừa kế thuốc nam Nguyễn Kiều

Người phát ngôn của Hội: TTND, GS.TS Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội

Hội đồng thi đua khen thưởng
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng: Chủ tịch Hội Trương Việt Bình
- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng: Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch Hội
Bổ nhiệm Trưởng ban chuyên môn:
- Trưởng ban Tổ chúc nhân sự: Chủ tịch Trương Việt Bình
- Trưởng ban Phát triển Chi hội: Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Siêm
- Trưởng ban Kinh tế - Tài chính: Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản
- Trưởng ban Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn: Phó Chủ tịch Lê Lương Đống
- Trưởng ban Thừa kế - Ứng dụng, nghiên cứu các bài thuốc, phát triển sản phẩm y học cổ truyền: Phó Chủ tịch Hoàng Sầm
- Trưởng ban Khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ: Phó Chủ tịch Hồ Bá Do
- Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác Quốc tế: Phó Chủ tịch Đoàn Quang Huy
- Trưởng ban Truyền thông: Phó Chủ tịch Nguyễn Thái Hà
- Trưởng ban Dược liệu: Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Huy
- Trưởng ban Thực phẩm chức năng: Phó Chủ tịch Phạm Hưng Củng
- Trưởng ban Thi đua khen thưởng: Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Sơn
- Trưởng ban Thiện nguyện khu vực phía Nam: Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Nghiệp
- Trưởng ban Thiện nguyện khu vực phía Bắc: Lương y Nguyễn Vũ Hùng.
- Phó văn phòng: Lương y Lê Trác Tú
- Phó văn phòng – Kế toán: Cử nhân Phạm Thị Tuyết

Trợ lý Chủ tịch: Cử nhân, Y sĩ Y học cổ truyền Phạm Tuấn Đạt
Thủ quỹ: Bác sĩ Trương Thị Hiền

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023

GS.TS - TTND Trương Việt Bình - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam trao quyết định cho các Phó chủ tịch và các Trưởng ban chuyên môn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban chấp hành đã nhất trí thông qua các nội dung chương trình của Hội nghị, 100% biểu quyết tán thành báo cáo kết quả hoạt động 2022 và chương trình hoạt động năm 2023, cụ thể:

 • Một là, tập trung củng cố, kiện toàn các Chi hội Nam y đã thành lập, chi hội nào hoạt động kém hiệu quả có thể xem xét sáp nhập với chi hội khác trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố hoặc giải thể. Tổng kiểm tra số hội viên đã kết nạp ở từng chi hội trước khi cấp lại thẻ Hội viên theo mẫu mới. Hội viên nào không tham gia, hoặc có vi phạm Điều lệ Hội, không đóng hội phí, vi phạm pháp luật thì kiên quyết đưa ra khỏi Hội.

Mục tiêu, trong năm 2023 thành lập thêm 9 Chi hội ở miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc, kết nạp 500 hội viên mới.

 • Hai là, trong quý I/2023 kiện toàn các Ban chuyên môn, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của từng ban chuyên môn.
 • Ba là, tổ chức các lớp bồi dưỡng về Nam y và phổ cập kiến thức pháp luật về hành nghề y dược và cách tổ chức, hoạt động chi hội.
 • Bốn là, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm khoa học.
 • Năm là, tăng cường kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp để kế thừa, nghiên cứu, phát triển và dứng dụng y dược cổ truyền Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.
 • Sáu là, đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là trang thông tin điện tử của Hội và Tạp chí Sức Khỏe Việt.
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023
Hội nghị nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các thành viên trong Ban chấp hành.
Nguyễn Sáng (thực hiện)

Tin liên quan

Hội Nam y Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam củng cố, tăng cường hợp tác

Hội Nam y Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam củng cố, tăng cường hợp tác

Ngày 14/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Hội GDCSSKCĐ Việt Nam) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá việc thực hiện nội dung “Bản ghi nhớ” giữa hai Hội đã ký kết năm 2018. Đồng thời, đề ra những phương hướng, chương trình hợp tác và phát triển giữa hai Hội trong năm 2023 và những năm tới.
Hội Nam Y Việt Nam dự lễ dâng hương tưởng nhớ Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh

Hội Nam Y Việt Nam dự lễ dâng hương tưởng nhớ Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh

Ngày 6/3/2023 (rằm tháng 2 âm lịch), Hội Nam Y Việt Nam tới dự lễ dâng hương tưởng nhớ 623 năm ngày mất của Đại Danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh tại Đền Xưa, Đền Bia, Chùa Giám huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2022, triển khai công tác năm 2023 (khu vực phía Nam)

Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2022, triển khai công tác năm 2023 (khu vực phía Nam)

SKV - Sáng ngày 05/03/2023, tại TP.HCM, Hội Nam y Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 (khu vực phía Nam).

Cùng chuyên mục

Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam y Tiền Giang

Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam y Tiền Giang

Sáng ngày 19/03, tại Trung tâm Hội nghị Nhà khách Tiền Giang diễn ra lễ công bố Quyết định Thành lập Chi hội Nam y tỉnh Tiền Giang và Đại hội Chi hội Nam y tỉnh lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada

Nhân dịp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn tỉnh bang Ontario - bà Lisa Thompson có chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM, 4 biên bản ghi nhớ đã được ký kết nhằm quảng bá sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cũng như để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam - Canada.
Hội Nam y Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo Ban Phát triển hội, hội viên

Hội Nam y Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo Ban Phát triển hội, hội viên

Sáng ngày 24-02-2023, tại trụ sở Hội Nam y Việt Nam, số 10, BT3, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hội Nam y Việt Nam đã có buổi họp ra mắt Ban Phát triển hội, hội viên trực thuộc Hội Nam y Việt Nam và triển khai kế hoạch, chương trình hoạt động trong thời gian tới.
Hội Nam y Việt Nam ủng hộ 150 triệu cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

Hội Nam y Việt Nam ủng hộ 150 triệu cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

Ngày 23-2-2023, tại Hà Nội, Hội Nam y Việt Nam đã trao 150 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Đây là hoạt động thường xuyên của hội thể hiện truyền thống nghĩa tình đã được tạo dựng, phát huy từ hàng ngàn năm nay.
Xây dựng một Chi hội Nam y “tâm huyết, chủ động và say mê”

Xây dựng một Chi hội Nam y “tâm huyết, chủ động và say mê”

SKV - Sáng ngày 19/2/2023, tại Hội trường tầng 4, trong khuôn viên hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức khu đô thị Thanh Hà. Chi hội Nam y Thăng Long đã tiến hành Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham dự của Lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam, các Chi hội Nam y và hơn 40 hội viên của Chi hội Nam y Thăng Long.
Hội Nam y Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2022, triển khai công tác năm 2023

Hội Nam y Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2022, triển khai công tác năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội ngày 9/2/2023, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam quyết định tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2022 đồng thời triển khai chương trình hoạt động Hội năm 2023 cùng với đó là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội.

Các tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023

Hội nghị Ban Chấp hành lần II – Nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua nghị quyết về báo cáo hoạt động 2022 và chương trình hoạt động 2023

SKV - Sáng ngày 9/2/2023, tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 2, nội dung của hội nghị lần này là xem xét toàn diện và cho ý kiến về kết quả hoạt động 2022, chương trình hoạt động năm 2023.
Hà Nội: Lễ ra mắt Chi bộ Tạp chí Sức Khỏe Việt

Hà Nội: Lễ ra mắt Chi bộ Tạp chí Sức Khỏe Việt

Ngày 12/1, tại Huyện uỷ Hoài Đức (Hà Nội), Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Hoài Đức cùng các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Lễ ra mắt Chi bộ Tạp chí Sức Khỏe Việt.
HỘI NAM Y MỜI HỌP

HỘI NAM Y MỜI HỌP

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Thản về triển khai một số nội dung lĩnh vực kinh tế
Hội Nam y Việt Nam phân công phụ trách công tác hội

Hội Nam y Việt Nam phân công phụ trách công tác hội

Ngày 27/12, Hội Nam y Việt Nam đã phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng Hội
Chi hội Nam Y Tuệ Tĩnh Đường tổ chức phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Giáng sinh

Chi hội Nam Y Tuệ Tĩnh Đường tổ chức phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Giáng sinh

Sáng 24/12/2022 Tại xã Quý Cao, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Chi hội Nam Y Tuệ Tĩnh Đường đã tổ chức phát quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là một trong số chuỗi các sự kiện từ thiện của Chi hội .
Ban Truyền thông Hội Nam Y Việt Nam: Tổ chức cuộc họp đầu tiên sau lễ ra mắt

Ban Truyền thông Hội Nam Y Việt Nam: Tổ chức cuộc họp đầu tiên sau lễ ra mắt

Sáng ngày 23/12/2022, tại trụ sở Hội Nam Y Việt Nam, Ban Truyền thông đã có cuộc họp đầu tiên sau lễ ra mắt vào ngày 11/12 vừa qua. Tại cuộc họp các thành viên đã có những chia sẻ, góp ý để Ban Truyền thông Hội Nam Y Việt Nam cũng như Tạp chí Sức khỏe Việt ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.
Ra mắt Ban truyền thông Hội Nam Y Việt Nam

Ra mắt Ban truyền thông Hội Nam Y Việt Nam

SKV - Sáng nay, ngày 10/12/2022, tại trụ sở Hội Nam y Việt Nam, Ban Truyền thông đã có buổi họp ra mắt các thành viên theo các quyết định của Hội. Kế đó, các thành viên cùng bàn thảo kế hoạch, phương hướng hoạt động, chương trình hành động trong thời gian tới.
HỘI NAM Y VIỆT NAM: Lễ ra mắt Chi hội Nam y Tuệ Tĩnh Đường

HỘI NAM Y VIỆT NAM: Lễ ra mắt Chi hội Nam y Tuệ Tĩnh Đường

SKV – Ngày (30/10/2022), Hội Nam y Việt Nam tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi hội Nam y Tuệ Tĩnh Đường (trực thuộc Hội Nam y Việt Nam). Đồng thời, Chi hội cũng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhất trí bầu ra 03 người vào Ban Lãnh đạo Chi hội.
Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long, nơi đào tạo sứ giả ngành y

Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long, nơi đào tạo sứ giả ngành y

SKV- Sáng 22/10/2022, tại Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long (TP. Thanh Hóa), thầy và trò nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp K10 (2020-2022) và Khai giảng năm học 2022-2023. Nhân dịp này, nhà trường nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của sở ban ngành, các bệnh viện và đối tác. Đặc biệt, với sự đồng hành cùng Hội Nam y Việt Nam.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II HỘI NAM Y VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 2022-2027)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II HỘI NAM Y VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 2022-2027)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II HỘI NAM Y VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 2022-2027)
Xem thêm
Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam y Tiền Giang

Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam y Tiền Giang

Sáng ngày 19/03, tại Trung tâm Hội nghị Nhà khách Tiền Giang diễn ra lễ công bố Quyết định Thành lập Chi hội Nam y tỉnh Tiền Giang và Đại hội Chi hội Nam y tỉnh lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Hội Nam Y Việt Nam dự lễ dâng hương tưởng nhớ Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh

Hội Nam Y Việt Nam dự lễ dâng hương tưởng nhớ Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh

Ngày 6/3/2023 ( rằm tháng 2 âm lịch), Hội Nam Y Việt Nam tới dự lễ dâng hương tưởng nhớ 623 năm ngày mất của Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh tại Đền Xưa, Đền Bia, Chùa Giám huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Hội Nam y Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam củng cố, tăng cường hợp tác

Hội Nam y Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam củng cố, tăng cường hợp tác

Ngày 14/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Hội GDCSSKCĐ Việt Nam) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá việc thực hiện nội dung “Bản ghi nhớ” giữa hai Hội đã ký kết năm 2018. Đồng thời, đề ra những phương hướng, chương trình hợp tác và phát triển giữa hai Hội trong năm 2023 và những năm tới.
Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2022, triển khai công tác năm 2023 (khu vực phía Nam)

Hội Nam y Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 2022, triển khai công tác năm 2023 (khu vực phía Nam)

SKV - Sáng ngày 05/03/2023, tại TP.HCM, Hội Nam y Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 (khu vực phía Nam).
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada

Nhân dịp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn tỉnh bang Ontario - bà Lisa Thompson có chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM, 4 biên bản ghi nhớ đã được ký kết nhằm quảng bá sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cũng như để tăng cường hợp tác giữa V
Phiên bản di động