Sở Y tế Vĩnh Phúc sẽ rà soát lại quy trình Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên lựa chọn nhà thầu

Công ty CP kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên trả lời làm rõ nội dung vì sao Công ty CP xây lắp hạ tầng BLS có giá xếp thứ hai lại được phê duyệt trúng thầu.

Mới đây, Môi trường và Đô thị Việt Nam có đăng tải bài viết “Vĩnh Phúc: Vì sao Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên không lựa chọn đơn vị trúng thấu giá thấp nhất?”, nội dung ghi nhận Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên có Thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm. Có 3 đơn vị chào giá tham bao gồm: Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long, Công ty CP Xây lắp BLS và Công ty CP Xây Thác Mơ.

Sở Y tế Vĩnh Phúc sẽ rà soát lại quy trình Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên lựa chọn nhà thầu
Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Qua quá trình xét chọn, Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trả giá thấp nhất sẽ thực hiện gói thầu trên. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên lại lựa chọn đơn vị trả giá thấp thứ hai. Trong Văn bản số 357/TTYT-TCHC ngày 18/6/2024 gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên giải thích: Sau khi hết thời hạn theo Thông báo số 26/TB-TTYT ngày 30/5/2024, Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long không đến thực hiện thương thảo hợp đồng mà không có lý do gì với Trung tâm.

Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long lại khẳng định: Trong suốt thời gian chờ đợi, công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên về việc thực hiện các nội dung tiếp theo của công tác lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm.

Liên quan vấn đề này, Công ty CP kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên trả lời làm rõ nội dung vì sao Công ty CP xây lắp hạ tầng BLS có giá xếp thứ hai lại được phê duyệt trúng thầu và tại sao Công ty CP kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long có giá đề xuất thấp hơn giá trúng thầu của Công ty CP xây lắp hạ tầng BLS lại không trúng thầu.

Đồng thời, Công ty CP kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài chính Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc kiểm tra quy trình triển khai thực hiện của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên về việc thanh lý tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm này.

Lý giải việc vì sao Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía Trung tâm Y tế Bình Xuyên, ông Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên cho phóng viên biết: Có 1,2 đơn vị ảo địa chỉ không đúng, Trung tâm đã gửi thư bảo đảm, rồi anh em xuống tận nơi, hỏi cả Công an phường thì bảo không có địa chỉ đó.

Sau khi Trung tâm lựa chọn đơn vị trả giá thấp thứ hai là Công ty CP Xây lắp BLS thì các cuộc gặp để thương thảo thực hiện hợp đồng giữa hai bên đều bất thành, lý do hai bên đều có cả.

Như trong buổi thương thảo lần hai ngày 12/6/2024, công ty cho biết, đơn vị chỉ thực hiện những phần có trong hợp đồng như: công ty chỉ có trách nhiệm phá dỡ, không có trách nhiệm bóc tách thép ra khỏi bê tông, không vận chuyển vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ, xếp gọn gàng tại nơi quy định của Trung tâm…

Theo đại diện Công ty CP Xây lắp BLS, yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên nằm ngoài thông báo mời thầu là không đúng quy định, làm khó doanh nghiệp.

Vì thế, Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm quyết định hủy bỏ kết quả trúng thầu của Công ty CP Xây lắp BLS và lựa chọn Công ty CP Xây Thác Mơ có giá mời thầu cao nhất 319.000.000 đồng (cao gấp 6.5 lần so với Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long).

Ngày 4/7/2024, đại diện Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long có biên bản làm việc. Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên thừa nhận do sơ suất đã không công bố kết quả trúng thầu trên trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên để công ty được biết. Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên cũng không điện thoại hay gửi email cho công ty theo số điện thoại, email trên thư chào giá dẫn đến công ty không cập nhật được kết quả trúng thầu.

Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên tạm hoãn việc lựa chọn đơn vị trúng thi công gói thầu. Đồng thời, giải quyết quyền lợi hợp pháp để công ty tiếp tục được tham gia thi công gói thầu công khai với đơn giá đã trúng thầu.

Quay trở lại với các quy trình lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên là tài sản công, theo đó trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ đối với nhà làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 10 tỷ đồng thì hình thức lựa chọn tổ chức, cá nhân tổ chức phá dỡ, hủy bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; việc bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ, hủy bỏ phải thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ- CP.

Căn cứ vào thông tin trên thì Trung tâm Y tế phải thực hiện việc đăng tải thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: muasamcong.mpi.gov.vn) theo quy định.

Tuy nhiên, Trung tâm chỉ đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị (chứ không phải thông báo mời thầu) thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên trên website: trungtamytebinhxuyen.vn và dán thông báo tại Trung tâm.

Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm công, quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Theo đó, người có thẩm quyền của từng dự án phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trước những băn khoăn, thắc mắc trên, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Qua điện thoại, ông Minh giải thích: Theo 151 (Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) hướng dẫn có hình thức đăng tải trên trang website và có thể dán thông báo tùy vào giá trị gói tháo dỡ. Hôm trước, tôi đã làm việc với Trung tâm Đấu giá của Sở Tư pháp, nhờ để tư vấn làm thế nào cho đảm bảo tính pháp lý.

Theo thống kê, từ năm 2012, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đã đăng tải trên Trung tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 114 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có 112 gói thầu.

PV đã trao đổi với ông Đào Văn Đăng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đăng trả lời: Sở Y tế đã mời đơn vị lên họp để giải quyết dứt điểm việc này. Sở cho đơn vị rà soát lại các quy trình thực hiện thanh lý tài sản theo các văn bản của Sở Tài chính, Sở Y tế và các quy định hiện hành.

Theo moitruongvadothi.vn

Tin liên quan

Quảng Nam: Khởi tố ba đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để tham gia đấu thầu

Quảng Nam: Khởi tố ba đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để tham gia đấu thầu

SKV-Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, phát hiện một số đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả tham gia đấu thầu công trình xây dựng trên địa bàn TP Tam Kỳ.
Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Công ty Cổ phần Thiên Trường đồng hành với "Theo dấu lịch sử TAKAGI tại Việt Nam"

Công ty Cổ phần Thiên Trường đồng hành với "Theo dấu lịch sử TAKAGI tại Việt Nam"

Công ty cổ phần Thiên Trường – đơn vị có trên 20 năm đồng hành và cùng phát triển với ngành Nhãn khoa đã giới thiệu đến hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị Giám đốc các bệnh viện chuyên khoa mắt Chương trình tri ân của TAKAGI: “THEO DẤU LỊCH SỬ TAKAGI TẠI VIỆT NAM”.

Cùng chuyên mục

Lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt Liệt sĩ Phan Minh Nham về với đất mẹ

Lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt Liệt sĩ Phan Minh Nham về với đất mẹ

SKV - Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), sáng ngày 19/7/2024, tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân xã Minh Quang và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham, sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4/1974, hy sinh ngày 14/4/1975 về với đất mẹ.
Truyền thông thế giới nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông thế giới nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, báo chí quốc tế trích dẫn nhiều câu nói nổi tiếng và dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư.
Bảo tồn và phát huy các giá trị tín ngưỡng: “Thờ Mẫu Tam Tứ phủ của người Việt” trong tình hình hiện nay.

Bảo tồn và phát huy các giá trị tín ngưỡng: “Thờ Mẫu Tam Tứ phủ của người Việt” trong tình hình hiện nay.

Sau gần 8 năm tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và phổ biến rộng rãi đến nhiều địa phương trong cả nước. Bên cạnh sự “nở rộ” việc hầu đồng thương mại là một số biến tướng trong các giá đồng, từ đó nhân vật trong hệ thống tin ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ đang có nguy cơ bị “trượt” theo xu thế thị trường khó kiểm soát.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.
Đắk Lắk: Xây nhà tình nghĩa cho các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Lắk: Xây nhà tình nghĩa cho các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 19/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hai đồng chí cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Các tin khác

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm xung quanh trường học

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm xung quanh trường học

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13h38' ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Quảng Nam: Cứu sống nam thanh niên vỡ kén khí màng phổi, đứt dây chằng đỉnh phổi hiếm gặp

Quảng Nam: Cứu sống nam thanh niên vỡ kén khí màng phổi, đứt dây chằng đỉnh phổi hiếm gặp

SKV - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch – lồng ngực, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi lồng ngực, cứu sống người bệnh nam 21 tuổi bị tràn máu, tràn khí màng phổi do vỡ kén khí màng phổi hiếm gặp gây đứt dây chằng phổi phải.
Gia Lai: Nhiều học sinh chủ động chọn học nghề sau tốt nghiệp THCS

Gia Lai: Nhiều học sinh chủ động chọn học nghề sau tốt nghiệp THCS

SKV - Sau khi tốt nghiệp THCS, thông thường các em học sinh sẽ tiếp tục học lên THPT trường công hoặc tư. Nhưng hiện nay, xu hướng chọn hệ vừa học vừa làm (hệ giáo dục thường xuyên) và học nghề dần được nhiều em học sinh chủ động lựa chọn “rẽ lối” vì sự phù hợp với sở trường, năng lực của mình.
Bệnh viện Phúc Sơn: Không ngừng nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Bệnh viện Phúc Sơn: Không ngừng nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Chiều 18/7/2024, Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn đã tổ chức Lớp tập huấn Kỹ năng giao tiếp ứng xử, hoạt động công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện. Đây là hoạt động nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh đồng thời là dịp để đội ngũ y, bác sĩ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, tiếp đón người bệnh làm tăng sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng.
Sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất

Sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất.
Công ty CP TT Green Việt Nam khai giảng khóa học về xoa bóp, bấm huyệt

Công ty CP TT Green Việt Nam khai giảng khóa học về xoa bóp, bấm huyệt

Khóa học đã thu hút gần 20 học viên đến từ nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Mộc Châu, Hải Dương.
Xem thêm
Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Sáng ngày 12/07/2024, tại hội trường Tầng 5 Công ty AIVA số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Chi hội câu lạc bộ Healing In Balance.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nam Y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ V
Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 28/06, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện và Đại hội Chi hội lần thứ I nhiệm kỳ 2024-2029.
Ban Thường vụ Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5: Bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Hội Nam Y Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5: Bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Nam y Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình hoạt động của Hội...
Chi hội Nam y An Giang tặng nước uống miễn phí cho bà con tỉnh Bến Tre

Chi hội Nam y An Giang tặng nước uống miễn phí cho bà con tỉnh Bến Tre

SKV - Ngày 18/5, Chi hội Nam y An Giang đã phối hợp với UBND xã Quới Điền (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) cùng các mạnh thường quân tặng nước uống miễn phí cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Quới Điền.
Phiên bản di động