Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam phối hợp với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Tập đoàn VRISEM tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Bế Trường Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (TD&MNBB). Việc tổ chức hội thảo góp phần triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng TD&MNBB đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Ông Bế Trường Thành phát biểu tại hội thảo

Vùng TD&MNBB bao gồm 14 tỉnh, dân số khoảng 12,5 triệu người, trong đó hơn 7 triệu là người DTTS, chiếm trên 56% dân số của vùng và chiếm gần 50% số người DTTS của cả nước. Một số tỉnh có tỷ lệ người DTTS cao, chiếm trên 80% dân số là: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên. Đến nay, vùng TD&MNBB vẫn là khu vực khó khăn nhất của cả nước với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, thoát nghèo thiếu bền vững.

Theo đó, hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng, những vấn đề cần giải quyết, khó khăn, thách thức của vùng; từ đó cần có hành động cụ thể để phát huy hết tiềm năng, lợi thế phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, vùng trong tương lai.

Tại hội thảo, đại biểu các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành tập trung thảo luận vào một số vấn đề nội dung vùng TD&MNBB như: liên kết phát triển vùng trong quy hoạch phát triển vùng; kinh nghiệm quốc tế về liên kết phát triển vùng và gợi mở cho vùng; phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng; phát triển các hành lang kinh tế nhằm thúc đẩy liên kết vùng; thuận lợi, khó khăn trong thực hiện liên kết vùng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội...

Ông Y Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vùng trung du và miền núi Bắc Bộ quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng TD&MNBB, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS. Đặc biệt là các vấn đề: hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2030 có trên 85% số xã, thôn trong vùng có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân; phát triển sản xuất, văn hóa - xã hội và xóa đói giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, khuyến khích lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động ở nước ngoài để tăng thu nhập, hỗ trợ lao động tại chỗ tiếp cận việc làm phi nông nghiệp, tham gia chuỗi liên kết, kết nối hộ gia đình với doanh nghiệp - hợp tác xã để tổ chức sản xuất; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS, chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người DTTS.

Là tỉnh miền núi, biên giới, cực Bắc của Tổ quốc, tỉnh Hà Giang có tiềm năng lợi thế về phát triển nông lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu... Thông qua hội thảo, tỉnh Hà Giang đưa ra các giải pháp, đề xuất Chính phủ, các Ban ngành Trung ương liên quan tập trung ưu tiên, sớm hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch phát triển vùng TD&MNBB giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, để các địa phương tổ chức thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển tuyến hành lang kinh tế các tỉnh biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La) như: cơ chế đặc thù về nguồn thu hoạt động xuất – nhập khẩu để đầu tư kết cấu hạ tầng; cho các tỉnh biên giới được chủ động lập, đề xuất danh mục thực hiện thí điểm chính sách xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng nông sản qua các cửa khẩu phụ, lối mở; được thí điểm quyết định danh mục các mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu trên địa bàn.

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Quang cảnh hội thảo

Xây dựng quy hoạch các tuyến, điểm du lịch chung của vùng. Thống nhất một số cơ chế, chính sách khuyến khích liên kết hợp tác trao đổi tour, tuyến khách du lịch, sản phẩm du lịch với các doanh nghiệp lữ hành. Tổ chức hội thảo, xúc tiến đầu tư một số đề án, dự án liên kết du lịch giữa các địa phương.

Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào vùng TD&MNBB.

Tại hội thảo, đại biểu đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên và các chuyên gia đều có những tham luận, báo cáo về thực trạng, tiềm năng, lợi thế và thách thức của địa phương trong phát huy liên kết phát triển bền vững kinh tế vùng; vai trò của kinh tế số, định hướng phát triển nền công nghiệp, nông nghiệp, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng TD&MNBB với những con số, chỉ tiêu và định hướng cụ thể.

Theo GS.TS.BS. Lê Thị Hợp, nguyên Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, vấn đề dinh dưỡng của bà mẹ trẻ em, nâng cao thể trạng của nhân dân cũng là một trong những yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội vùng TD&MNBB. Vì vậy, cần xây dựng và triển khai một số chương trình/dự án tổng thể, dài hạn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em và người dân vùng TD&MNBB như: dự án phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm đói nghèo đảm bảo an ninh thực phẩn hộ gia đình đặc biệt những gia đình phụ nữ tuổi sinh đẻ ở những vùng nghèo có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ cao; xây dựng mạng lưới cán bộ y tế, dinh dưỡng vững mạnh để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Kết thúc hội thảo, TS. Bế Trường Thành cảm ơn đại diện Bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đã đến dự, đóng góp ý kiến, đồng thời đề nghị ban tổ chức lựa chọn các ý kiến để gửi đến các cơ quan chuyên môn, đề xuất, đóng góp, xây dựng đề án nhằm thúc đẩy phát triển bền vững đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn vùng TD&MNBB, trên cơ sở phát triển đảm bảo sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành, các địa phương; hình thành một số khu vực động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng thúc đẩy kinh tế. Đồng thời, phát huy tối đa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, tận dụng mọi cơ hội, phát huy hiệu quả chính sách cho đồng bào DTTS, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức và vươn lên.

PV
https://suckhoeviet.org.vn/

Cùng chuyên mục

Huyện Lắk, Đắk Lắk: Mưa lớn liên tục gây ngập lụt  thiệt hại hơn 1.200 ha cây trồng

Huyện Lắk, Đắk Lắk: Mưa lớn liên tục gây ngập lụt thiệt hại hơn 1.200 ha cây trồng

Thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trong những ngày 18 – 21/7/2024 do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 trên địa bàn huyện Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to liên tục trong nhiều giờ. Mực nước suối Đắk Liêng và Đắk Phơi tràn về gây ngập lụt ảnh hưởng đến nhà dân và sản xuất vụ hè thu 2024.
Bé 33 tháng tuổi nuốt mảnh đồ chơi vào dạ dày

Bé 33 tháng tuổi nuốt mảnh đồ chơi vào dạ dày

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết vừa tiến hành lấy dị vật là mảnh đồ chơi dài khoảng 5,5cm trong dạ dày một bé trai.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Y: Những dấu ấn đầy xúc động và tự hào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Y: Những dấu ấn đầy xúc động và tự hào

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với ngành y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn được các y, bác sĩ, người bệnh cũng như toàn thể nhân dân ghi nhớ.
Hoại tử chân do tự ý cho ong châm chữa bệnh

Hoại tử chân do tự ý cho ong châm chữa bệnh

Một bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hoại tử khớp gối, sốt cao, nhiễm khuẩn huyết do tự ý dùng ong châm vào khớp gối và đắp thuốc nam để chữa bệnh viêm khớp dạng thấp.
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam

Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 23/7/2024 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngành y tế Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024

Ngành y tế Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 3269/SYT-NVY gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trực thuộc về việc triển khai Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024.

Các tin khác

Công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm mùa mưa bão

Công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm mùa mưa bão

Theo VFA, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa bệnh dịch trước, trong và sau bão, lũ là vô cùng quan trọng cần phải có kế hoạch chuẩn bị trước khi vào mùa bão lụt.
Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn với nhân dân cả nước. Tạp chí Sức khỏe Việt xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" của Thầy thuốc Ưu tú, Lương y, DSCKII Nguyễn Đức Đoàn - như một nén nhang thành kính tưởng nhớ Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, trọn đời vì Nước, vì Dân.
Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các Bộ, ngành; Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế đề nghị xử lý cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

Bộ Y tế đề nghị xử lý cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn 1172/KCB-QLHN ngày 22/7/2024 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nhiều cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn.
Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang

Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang

Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội vừa có Công điện số 07/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 2

Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 2

Trong sáng 22/7, nhiều tỉnh thành đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác khu vực cửa sông, ven biển.
Bão số 2 tiến vào bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 2 tiến vào bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 2 có xu hướng mạnh lên nhanh chóng khi tiến vào vịnh Bắc Bộ và đạt cường độ mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.
Quảng Ninh: Tạm ngừng cấp phép tàu thuyền hoạt động trên biển từ 12h ngày 22/7/2024 để phòng tránh bão

Quảng Ninh: Tạm ngừng cấp phép tàu thuyền hoạt động trên biển từ 12h ngày 22/7/2024 để phòng tránh bão

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh đề xuất với các cơ quan liên quan tạm ngừng cấp phép tàu thuyền hoạt động trên biển từ 12h ngày 22/7/2024 để phòng tránh bão
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

SKV - Sáng 22/7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem thêm
Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT

Ngày 19/7/2024, Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức Hội thảo: “Cập nhật kiến thức phòng và chăm sóc sức khoẻ chủ động các bệnh về xương khớp theo quan điểm YHCT và ứng dụng thừa kế các bài thuốc nam chữa các
Hà Nội: Nhà báo Chúc Kim Vinh giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ Việt

Hà Nội: Nhà báo Chúc Kim Vinh giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ Việt

Ngày 19/7, Hội Nam y Việt Nam cùng Tạp chí Sức khoẻ Việt long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.
Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance

Sáng ngày 12/07/2024, tại hội trường Tầng 5 Công ty AIVA số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Chi hội câu lạc bộ Healing In Balance.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nam Y Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ V
Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện: Bước khởi đầu trong nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 28/06, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Nam Y Dưỡng Sinh Viện và Đại hội Chi hội lần thứ I nhiệm kỳ 2024-2029.
Phiên bản di động